Hyppää pääsisältöön

Ammattiliitto Pron lausunto valtioneuvoston tasa-arvopoliittisen selonteon valmistelusta

Kasvin lehtiä
Tasa-arvopoliittinen selonteko koskee sukupuolten tasa-arvoa. Selonteko on valtioneuvoston strategisen toiminnan linjaus. Valtioneuvoston tasa-arvopoliittisessa selonteossa linjataan pitkän ajan kansalliset tasa-arvopolitiikan tavoitteet. Selonteossa käsitellään toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä niiden ennakoitavissa olevia vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon 2020-luvun loppuun saakka.

Ammattiliitto Pron lausunto valtioneuvoston tasa-arvopoliittisen selonteon valmistelusta

Julkaistu 25.05.2021 klo 08:12
Lausunnot
Kuvaaja Shutterstock
Tasa-arvopoliittinen selonteko koskee sukupuolten tasa-arvoa. Selonteko on valtioneuvoston strategisen toiminnan linjaus. Valtioneuvoston tasa-arvopoliittisessa selonteossa linjataan pitkän ajan kansalliset tasa-arvopolitiikan tavoitteet. Selonteossa käsitellään toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä niiden ennakoitavissa olevia vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon 2020-luvun loppuun saakka.

Valtioneuvosto antoi ensimmäisen tasa-arvoselonteon eduskunnalle vuonna 2010. Selontekoa valmistellaan työryhmässä, jossa ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö sekä joukko asiantuntijoita. Tavoitteena on, että hallitus antaa selonteon eduskunnalle vuoden 2021 loppuun mennessä.

Selonteon esivalmistelun jäsennyksen tarkoituksena on auttaa löytämään keskeisimmät muutokset toimintaympäristössä ja niiden vaikutukset kaikkien sukupuolten asemaan.

Ammattiliitto Pron keskeiset viestit:

Tulevaisuuden toimintaympäristössä tasa-arvoon vaikuttavia keskeisiä kysymyksiä ovat:

Tasa-arvon pitäminen itsestäänselvyytenä estää sen kehittymisen. Tarvitaan määrätietoista tasa-arvotyötä, konkreettisia toimia, mitattavia tavoitteita sekä muutoksia lainsäädäntöön

Teknologian murros ei ole juurikaan johtanut Suomessa työllisyyden murrokseen vaan naisten ja miesten työurien erot ja tuloerot ovat jämähtäneet paikoilleen

Lisääntyvä monimuotoisuus tuo sekä haasteita että voimavaroja työelämään

Lue Pron STTK:lle antama lausunto tästä