Hyppää pääsisältöön

Hallituksen budjettiesitys pitää Suomen talouden rattaat pyörimässä, ehkäisee konkursseja ja parantaa työllisyyttä

Hallituksen budjettiriihessä on päätetty merkittävistä panostuksista työllisyyteen.

Hallituksen budjettiesitys pitää Suomen talouden rattaat pyörimässä, ehkäisee konkursseja ja parantaa työllisyyttä

Julkaistu 16.09.2020 klo 18:05
Uutiset
Hallituksen budjettiriihessä on päätetty merkittävistä panostuksista työllisyyteen.

Pro Uutiset

– Nyt elämme keskellä poikkeuksellista koronakriisiä. Suomen talouden rattaiden pyöriminen, konkurssiaallon estäminen ja ihmisten toimeentulon sekä hyvinvoinnin varmistaminen on laitettu etusijalle Suomen valtion ensi vuoden budjetissa, toteaa Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Yli 55-vuotiaiden työllisyyden parantamiseksi odotetaan ratkaisuehdotuksia työmarkkinaosapuolilta.

– Eläkeputken yksipuolinen poistaminen olisi johtanut kohtuuttomaan tilanteeseen ikääntyneiden työntekijöiden näkökulmasta tilanteessa, jossa työn kysyntä on laskenut koronakriisin myötä. On erinomaista, että jatkovalmistelussa työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Tämä on liittojen pitkäaikainen tavoite, Malinen toteaa.

Malisen mielestä on myönteistä, että Suomen hallitus panostaa työllisyyspalveluihin ja työttömille laaditaan jatkossa yksilöllinen työllistymissuunnitelma. TE-palveluiden rahoituksen ja henkilöstöresurssien lisääminen saa laajalti kiitosta.

– Työttömyyden hoito henkilökohtaisiin palveluihin panostamalla on tehokas työllisyystoimi, Malinen jatkaa.

Teollisuuden työpaikoista on pidettävä kiinni tulevaisuudessakin

Koronan vaikutukset Suomen vientiteollisuuteen tapahtuvat viiveellä palvelusektoriin verrattuna.

– Teollisuuden sähköveron alentaminen EU:n minimitasoon ja väylämaksujen puolituksen jatkaminen ovat tärkeitä tapoja tukea Suomen energiaintensiivistä vientiteollisuutta. Olisi lisäksi tärkeää kohdentaa EU:n elvytysrahaston tukea innovaatioiden kehittämiseen ja teollisuuden vähähiilisyysinvestointien vauhdittamiseen, Malinen toteaa.

Uusi teollisuuden määräaikainen sähköistämisen tuki on korvaamassa päästökauppakompensaation.

– Suomen teollisuuden näkökulmasta on tärkeää energiapolitiikan pitkäjänteisyys. Äkilliset suunnanmuutokset voivat aiheuttaa yrityksissä epävarmuutta. On tärkeää turvata teollisuuden toimintaedellytykset ja tehdä kilpailukykyjä parantavia ja työpaikkoja turvaavia toimia tarpeen vaatiessa, Malinen korostaa.