Hyppää pääsisältöön

ICT: Nyt selkiytetään vuokratyön pelisäännöt

Shell Aviation Finland Oy tuomittiin viime viikolla työehtosopimuksen vastaisesta vuokratyövoiman käytöstä. Merkittävä tuomio vaikuttaa myös ICT-alan työehtosopimuksen määräyksiin ulkopuolisen työvoiman käytöstä.

ICT: Nyt selkiytetään vuokratyön pelisäännöt

Julkaistu 17.02.2016 klo 07:26
Uutiset
Shell Aviation Finland Oy tuomittiin viime viikolla työehtosopimuksen vastaisesta vuokratyövoiman käytöstä. Merkittävä tuomio vaikuttaa myös ICT-alan työehtosopimuksen määräyksiin ulkopuolisen työvoiman käytöstä.

Pro uutiset

Työtuomioistuin katsoi helmikuun alussa, että Shell Aviation Finland Oy oli tietensä rikkonut työehtosopimusta, kun se oli käyttänyt vuokratyöntekijöitä sellaisissa tehtävissä, jotka olisivat olleet teetettävissä omilla työntekijöilläkin.

Alan työehtosopimuksen mukaan vuokratyötä voi käyttää esimerkiksi ruuhkahuippujen tasaamiseen. Samankaltainen määräys ulkopuolisen työvoiman, eli aliurakoinnin ja vuokratyön, käytöstä on myös ICT-alan työehtosopimuksessa toimihenkilöille.

Työtuomioistuin pyysi asiaan ennakkoratkaisun EU-tuomioistuimesta, joka totesi, että vuokratyötä voi rajoittaa työehtosopimuksella. Yleissitovan työehtosopimuksen kielto käyttää vuokratyövoimaa vakituisen henkilökunnan rinnalla ei siis ole EU:n vuokratyödirektiivin vastainen.

ICT-alan prolaiset reagoivat nopeasti

ICT-alan työehtosopimuksessa on sovittu, että alalla seurataan vuokratyötä koskevia EU-tuomioistuimen ratkaisuja ja arvioidaan näiden vaikutusta sopimuksen määräyksiin. Alan neuvottelukunta esittääkin pikaisesti Palvelualojen työnantajaliitto PALTA ry:lle neuvottelujen käynnistämistä vuokratyön käytön pelisääntöjen tarkentamisesta alalla.

Nyt tullut päätös siitä, että työehtosopimuksella voidaan rajoittaa vuokratyön käyttöä, on niin merkittävä, että sillä on vaikutusta voimassaoleviin määräyksiin, toteaa ICT- ja viestintäsektorin johtaja Anssi Vuorio Ammattiliitto Prosta.

 

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille:

3.4 Vuokratyö

Osapuolet asettavat työryhmän, jonka tehtävänä on seurata vuokratyödirektiivin kansallista implementointia ja EU:n tuomioistuimen tätä koskevaa ratkaisukäytäntöä sekä arvioida näiden vaikutuksia voimassa oleviin työehtosopimusmääräyksiin. Arvioinnin perusteella tehdään välittömät johtopäätökset ja tarpeelliset esitykset työehtosopimuksen tarkistamiseksi sopimuskauden aikana.