Hyppää pääsisältöön

Kasvava Pro yhdistää yksityisen ja julkisen sektorin edunvalvontaa

Image
Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malisen mielestä julkisen ja yksityisen sektorin edunvalvonnan intressit voidaan tuloksellisesti yhdistää.  

Kasvava Pro yhdistää yksityisen ja julkisen sektorin edunvalvontaa

Julkaistu 10.01.2019 klo 11:54
Uutiset
Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malisen mielestä julkisen ja yksityisen sektorin edunvalvonnan intressit voidaan tuloksellisesti yhdistää.  

Pro Uutiset / Kuvassa entinen Pardian puheenjohtaja, nykyinen Pron julkisen sektorin johtaja, Niko Simola sekä Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Pro on jatkossa entistä kattavammin mukana yhteiskunnan kaikkien alojen työpaikkojen edunvalvonnassa, kun liiton jäsenistöä työskentelee Palkansaajajärjestö Pardian liittymisen myötä laaja-alaisesti myös julkisella sektorilla. On vaikea löytää alaa, jossa Prolla ei olisi jäseniä.

 Jäsenen näkökulmasta edunvalvonnan perustavoitteet ovat hyvin samanlaisia eri sopimusaloilla. Jäsenet kaipaavat parempaa toimeentuloa, tukea työurallaan sekä työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista työelämän eri vaiheissa, Malinen sanoo.

Entistä suuremman liiton hyödyt jäsenelle ja yhteiskuntavaikuttamiselle ovat kiistattomat

– Pron edunvalvonnan lähtökohtana on aina tehdä mahdollisimman hyvät työ- ja virkaehtosopimukset neuvottelemalla. Edellinen neuvottelukierroksen osoitti, että sopimuksiin pääseminen neuvotteluteitse ei ole enää itsestäänselvyys millään sopimusalalla.

Prossa neuvotellaan jatkossa noin 75 virka- ja työehtosopimusta

– Prossa neuvottelutavoitteet määritellään sopimusalakohtaisesti ja otamme huomioon kunkin sopimusalan erityiskysymykset. Tarvittaessa Pron eri alat tukevat toistensa neuvotteluja.

Palkkaedunvalvonnan lisäksi on tärkeää kehittää suomalaista työtä ja työelämää kokonaisvaltaisesti. Laajentunut jäsenpohja mahdollistaakin entistä kattavammat palvelut jäsenille.

 Tarjoamme työelämäkoulutusta ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa opiskeleville sekä myös työelämässä jo pitkään olleille. Muuttuvassa työelämässä tarvitaan uusia palveluita kuten tukea työnhaussa, työllistymisessä ja vaikkapa yrittäjyydessä. Hyvänä esimerkkinä tarjoamistamme palveluista ovat Pro Noste, ProSoolo ja Työpaikkatutka. Pron Työpaikkatutka on räätälöity työnhakuväline jäsenelle ja Pro Noste -valmennuksesta jäsen saa henkilökohtaista tukea työnhaussa. ProSoolo on valmisteilla oleva palvelu ammatinharjoittajille.

 Entistä laajempi jäsenpohja takaa jäsenille myös sen, että työpaikkaa vaihtaessa jäsenen ei tarvitse välttämättä vaihtaa ammattiliittoa. Myös jäsenpalvelu on järkevää ja kustannustehokasta toteuttaa entistä suuremmalle jäsenkunnalle digitaalista tekniikkaa hyödyntäen, toteaa Malinen.