Hyppää pääsisältöön

Luottamusmiesten tiedonsaantioikeus tökkii 

Esimies ja alainen perehtyvät yhdessä tilastoihin.
Luottamusmiehellä on oikeus saada työnantajalta tietoa monista työpaikkaa ja sen henkilöstöä koskevista asioista. STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri kuitenkin paljastaa, että luottamusmiehet eivät aina saa tarvitsemiaan tietoja työnantajaltaan.  Eniten työnantajat panttaavat tietoja palkkauksesta ja sen perusteista.  

Luottamusmiesten tiedonsaantioikeus tökkii 

Julkaistu 13.09.2021 klo 08:00
Uutiset
Kirjoittanut
Tapio Rissanen
Luottamusmiehellä on oikeus saada työnantajalta tietoa monista työpaikkaa ja sen henkilöstöä koskevista asioista. STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri kuitenkin paljastaa, että luottamusmiehet eivät aina saa tarvitsemiaan tietoja työnantajaltaan.  Eniten työnantajat panttaavat tietoja palkkauksesta ja sen perusteista.  

Työnantajalla on lakeihin ja työehto- ja yhteistoimintasopimuksiin perustuva velvollisuus antaa luottamusmiehille tietoa monista työpaikkaa ja sen henkilöstöä koskevista asioista. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi työpaikan taloudellisten toimintaedellytysten kehitys, tieto työpaikalle palkattujen työntekijöiden työsopimuksista ja ulkopuolisen työvoiman käytöstä, työaikakirjanpito sekä tilastotiedot palkkauksesta ja sen perusteluista. Osa tiedoista tulee antaa määräajoin, osa on toimitettava pyydettäessä.  

STTK:n Henkilöstön edustaja -barometrin 2021 mukaan luottamusmiesten tiedonsaannissa on paljon parannettavaa työpaikoilla. Parhaiten prolaiset luottamusmiehet saavat työnantajalta tietoa työpaikan taloudellisesta tilanteesta. Barometriin vastanneista lähes puolet (49 %) kertoi saavansa tietoa työpaikan taloudellisesta tilanteesta erittäin tai melko hyvin, ja vain 22 prosenttia erittäin tai melko huonosti.  

Myös työpaikalle palkatusta työvoimasta ja sen käytöstä saadaan tietoa kohtuullisen hyvin. Luottamusmiehistä 40 prosenttia katsoi saavansa tietoa työpaikan työvoiman käytöstä erittäin tai melko hyvin. 35 prosenttia vastaajista arvioi saavansa näitä tietoja erittäin tai melko huonosti.   

 Eniten työnantajat panttaavat tietoja toimihenkilöiden palkkauksesta ja sen perusteista. Vastanneista luottamusmiehistä vain hieman yli neljännes (27 %) kertoi saavansa tietoa työpaikan palkkauksesta erittäin tai melko hyvin. Lähes puolet (46 %) kertoi saavansa tietoja palkkauksesta ja sen perusteista erittäin tai melko huonosti.  

Luottamusmiesten tiedonsaannissa on isoja eroja.

 

Tiedonsaanti toteutuu parhaiten valtiolla  

Vähiten eroja luottamusmiesten tiedonsaannissa eri työnantajasektoreilla on työpaikan taloudellisesta tilanteesta. Sekä teollisuudessa että valtiolla yli puolet (53 %) vastaajista saa tietoa työpaikan taloudesta erittäin tai melko hyvin. Yksityisellä palvelusektorilla vastaava osuus on 45 prosenttia.  

 Valtiolla työskentelevät luottamusmiehet saavat työnantajalta selvästi paremmin muita tietoja kuin yksityisellä sektorilla työskentelevät. Valtion luottamusmiehistä noin puolet arvioi saavansa erittäin tai melko hyvin tietoa työpaikan työvoimasta ja palkkauksesta. Tiedonsaantioikeus työpaikan työvoimasta ja sen käytöstä toteutuu yksityisellä palvelualalla (42 %) teollisuutta (36 %) paremmin. Sen sijaan tietoa palkkauksesta luottamusmiehet saavat teollisuudessa (27 %) hieman yksityistä palvelualaa (23 %) paremmin.  

Työpaikan koolla on myös vaikutusta tiedonsaannin toteutumiseen. Erityisesti palkkauksesta saadaan teollisuudessa sitä paremmin tietoa mitä suurempi yritys on. Yksityisellä palvelualalla tilanne on käänteinen. Pienten työpaikkojen luottamusmiehet saavat palkkatietoja kattavammin kuin suurilla työpaikoilla.  

Näillä aloilla luottamusmiehet saavat hyvin tietoa.

 

STTK toteuttaa kahden vuoden välein Henkilöstön edustaja -barometrikyselyn (HED-barometri) jäsenliittojensa henkilöstön edustajille. Vuoden 2021 kyselyn aineisto kerättiin alkuvuodesta. Siihen vastasi 491 prolaista luottamusmiestä.  

Ammattiliitto Pro kampanjoi  luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeuksien puolesta tunnuksella #Sullaonoikeus. Seuraa kampanjaamme Pron verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.