Hyppää pääsisältöön

Pro hyväksyi uusia työehtosopimuksia

Image
tes-neuvottelut, tes-tulos
Ammattiliitto Pron hallitus hyväksyi uudet työehtosopimukset tarkastusalalle, Destiaan ja yksityiselle laboratorioalalle.

Pro hyväksyi uusia työehtosopimuksia

Julkaistu 14.04.2020 klo 12:43
Uutiset
Ammattiliitto Pron hallitus hyväksyi uudet työehtosopimukset tarkastusalalle, Destiaan ja yksityiselle laboratorioalalle.

Pro Uutiset

Ammattiliitto Pron hallitus hyväksyi kokouksessaan neuvottelutuloksia uusiksi työehtosopimuksiksi.

Jäsenille on lähetetty sähköpostilla tieto uusien työehtosopimusten sisällöstä. Uudet työehtosopimukset lisätään liiton sivuille, kun tessien painoversiot ovat valmistuneet.

Yksityisen laboratorioalan uusi työehtosopimus

Sopimuskausi on 1.2.2020–28.2.2022. Kilpailukykysopimuksen mukaisesta työajanpidennyksestä eli niin sanotuista palkattomista kiky-tunneista luovuttiin huhtikuun alussa.

Palkkoja korotetaan 1.6.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 prosentin yleiskorotuksella. Vuorotyössä maksetaan vuorotyölisää, joka tunnilta on 1.6.2020 alkaen iltavuorossa 15 prosenttia, kuitenkin vähintään 160 s/h ja yövuorossa 30 prosenttia henkilön tuntipalkasta, kuitenkin vähintään 319 s/h.

Palkkoja korotetaan 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 prosentin korotuksella. Korotuksesta 1,4 prosenttia maksetaan yleiskorotuksena ja 0,6 prosenttia yrityskohtaisena eränä työnantajan päättämällä tavalla.

Vuorotyölisät 1.5.2021 alkaen ovat iltavuorossa 15 prosenttia, kuitenkin vähintään 162 s/h ja yövuorossa 30 prosenttia henkilön tuntipalkasta, kuitenkin vähintään 322 s/h.

Tarkastusalan uusi työehtosopimus

Tarkastusalan uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2020–28.2.2022, eli sopimuskauden pituus on 25 kuukautta. Kilpailukykysopimuksen mukainen 24 tunnin palkaton työajanpidennys poistuu.

Tunti- ja kuukausipalkkoja korotetaan 1.6.2020, tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 prosentin yleiskorotuksella, ellei paikallisesti sovita 15.5.2020 mennessä, että osa 1,3 prosentin erästä jaetaankin yrityskohtaisena eränä.

Tunti- ja kuukausipalkkoja korotetaan 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 prosentin yleiskorotuksella. Tämän lisäksi palkkoja korotetaan 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yrityskohtaisella 0,7 prosentin erällä.

Työehtosopimuksen euromääräisiä lisiä korotetaan 1.6.2020 lukien 3,3 prosentilla. Palkkataulukoita korotetaan 1.6.2020 lukien 1,3 prosenttia ja 1.5.2021 lukien 1,3 prosenttia.

Destian uusi työehtosopimus

Destian uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2020–31.1 .2022, eli sopimuskauden pituus on 24 kuukautta. Vuoden 2021 palkantarkistusten tasosta ja muodosta neuvotellaan 15.11.2020 mennessä. Jos yhteisymmärrys syntyy, on sopimus voimassa 31.1.2022 saakka. Mikäli yhteisymmärrystä ei synny, päättyy työehtosopimus 31.1.2021.

Kilpailukykysopimuksen mukainen 24 tunnin palkaton työajanpidennys poistuu.

Palkkoja korotetaan 1.7.2020 yleiskorotuksella, joka on 1,0 prosenttia sekä 0,4 prosentin yrityskohtaisella erällä.

Palkkataulukoita ja työehtosopimuksen euromääräisiä lisiä korotetaan 1.7.2020 lukien 1,4 prosenttia.