Hyppää pääsisältöön

Prolainen vastustaa maapallon ylikäyttöä

Kuva: Shutterstock
Prolaisista yhä useampi haluisi suunnata veroja uusiutuvaan energiaan ja kierrätystalouteen, kertovat Pron arvotutkimukset.
Prolaiset vastustavat maapallon luonnonvarojen ylikäyttöä ja yhä isompi enemmistö haluaisi suunnata veroja uusiutuvaan energiaan ja kierrätystalouteen. Asenteet näkyvät Pron arvotutkimuksissa, joita on tehty vuosina 2011 ja 2015. Niihin vastasi yhteensä noin 13 000 yksityissektorin asiantuntijaa ja esimiestä.

Prolainen vastustaa maapallon ylikäyttöä

Julkaistu 07.06.2017 klo 17:55
Uutiset
Prolaisista yhä useampi haluisi suunnata veroja uusiutuvaan energiaan ja kierrätystalouteen, kertovat Pron arvotutkimukset.
Prolaiset vastustavat maapallon luonnonvarojen ylikäyttöä ja yhä isompi enemmistö haluaisi suunnata veroja uusiutuvaan energiaan ja kierrätystalouteen. Asenteet näkyvät Pron arvotutkimuksissa, joita on tehty vuosina 2011 ja 2015. Niihin vastasi yhteensä noin 13 000 yksityissektorin asiantuntijaa ja esimiestä.

Pron tutkimuksissa on säännöllisesti mitattu muun muassa jäsenten kokemusta yritysten ympäristövastuullisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista organisaatioiden toimintaan. Tilastojen mukaan yritysten vastuullisuus on ajan kuluessa kohentunut, mutta vielä on myös selvää parannusvaraa. Vaikutusmahdollisuudet taas koetaan varsin rajallisiksi.

Ylellisten tai viimeisten trendien perässä juokseva kuluttaminen ei ole Pron jäsenistössä hallitseva ihanne.

Tutkimuksissa korostuu nimenomaan hyvän ja energisen vapaa-ajan tarve. Rikkaat sosiaaliset suhteet ja itselleen tärkeiden asioiden toteuttaminen edellyttää myös kiireettömyyttä ja hyvä energiatasoa.

Järjestelyt, joilla tavoitellaan sosiaalista yhteisomistusta, kuten jakamistalous, eivät ainakaan Pron tutkimuksissa näy kovinkaan haluttuina talouden muotona.
 
Pron jäsenten kokemissa uhkakuvissa luonnon tuhoutuminen on selvästi pienempi uhka kuin esimerkiksi työllisyyden väheneminen ja työpaikkojen siirtyminen ulkomaille.

– Tulos kuvastaa juuri sitä, miten tärkeätä on hallita suuriakin muutoksia sosiaalisesti kestävällä tavalla. Voidaan sanoa, ettei globaalistuminen ole mennyt ihan putkeen, ainakaan se ei ole taannut hyvän koulutustaustan omaaville suomalaisille turvallista työuraa, toteaa tutkija Petri Palmu Ammattiliitto Prosta.

Jos ennusteet ilmaston muuttumisesta ihmiselle globaalisti vaivalloisempaan suuntaan pitävät paikkaansa, niin talous- ja sosiaalijärjestelmä joutuu kovalle koetukselle, arvioi tutkija Palmu.

–Samanaikaisesti tapahtuva globalisaatio ja digitalisaatio monimutkaistavat tulevaisuuskuvaa tavalla, joka riippuu myös päätöksistä, joita juuri nyt teemme paikallisella ja globaalilla tasolla.

 

Linkkejä:

Keskeisiä havaintoja Pron tutkimusdatasta tiiviinä listana:
https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/pro_tyoeko1.html#prologiikka1

Arvojen ja asenteiden tutkimussivut:
https://www.proliitto.fi/tutkimus/arvot-ja-asenteet