Hyppää pääsisältöön

Suomalaisten eläke oli viime vuonna keskimäärin 1 370 euroa kuukaudessa

Miehet saavat naisia selvästi suurempaa eläkettä.

Suomalaisten eläke oli viime vuonna keskimäärin 1 370 euroa kuukaudessa

Julkaistu 16.06.2014 klo 15:40
Uutiset
Miehet saavat naisia selvästi suurempaa eläkettä.

Pro Uutiset/Jaana Pohja

Keskimääräinen kokonaiseläke oli viime vuoden lopussa 1 370 euroa kuukaudessa. Vuodesta 2009 korotuista kertyi 26 euroa kuukaudessa.

Eläketurvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ennakkotiedot osoittavat, että sukupuolten välinen ero eläkkeissä näkyvä: miehille oli työuran aikana ehtinyt kertyä selvästi suurempia eläkkeitä kuin naisille.

Miesten eläke oli keskimäärin 1 561 euroa kuukaudessa, kun samaan aikaan naisten oli tultava toimeen noin 1 217 eurolla kuukaudessa.

Lyhyt työura kaventaa eläkettä

Ammattiliitto Pron sosiaalipoliittinen asiantuntija Pauliina Juntunen yhtyy Eläketurvakeskuksen asiantuntijoiden näkemykseen, jonka mukaan ero johtuu pääosin työurista, kun naisten työurat ovat jääneet lyhemmiksi.

Naisten joukosta löytyy miehiä enemmän heitä, jotka eivät ole olleet lainkaan töissä kodin ulkopuolella tai joille on kertynyt ainoastaan pieni, pääosin kansaneläkkeestä muodostunut työeläke.

– Pitkään jatkuneeseen täysipäiväiseen poissaoloon työelämästä liittyy riskejä. Työstä poisjääminen voi vaikuttaa palkkakehitykseen, mikä näkyy myöhemmin eläkekertymässä. Myös sukupuolten väliset palkkaerot alentavat naisten työeläkkeitä, Juntunen laskee.

Joka neljäs eläkkeellä

Joka neljäs suomalainen sai viime vuoden lopulla eläkettä. Yhteensä eläkeläisiä oli hieman yli 1 460 000.

Luvussa ovat mukana kaikki Suomessa asuvat työ- tai kansaneläkettä saavat. Sen sijaan mukaan ei ole laskettu perhe- tai osa-aikaeläkettä saavia.

Työeläkettä maksettiin 1 358 000:lle. Heistä valtaosa oli vanhuuseläkkeellä. Työkyvyttömyyseläkkeellä oli 211 000 henkeä. Osa-aikaeläkettä sai 28 800 suomalaista, kun vuotta aiemmin osa-aikaeläkeläisiä oli 27 900.

Työttömyyseläkeläisten määrä lähes puolittui viime vuonna 25 000:een toissa vuodesta, kun työttömyyseläke poistuu vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneiltä.

Eläkesumma puolestaan kasvoi puolella miljardilla eurolla: vuonna 2010 eläkkeitä maksettiin kaikkiaan noin 22,5 miljardia euroa.

Eläkkeet muodostavatkin tätä nykyä merkittävän potin etenkin haja-asutusalueiden ostovoimasta, sillä monissa kunnissa eläkeläisten joukko on suuri.

Linkkejä: www.tyoelake.fi, www.etk.fi ja www.etk.fi.

Muuta aiheeseen liittyvää

Pro kaipaa Suomeen rahastoa vanhempainvapaan tueksi (Pro Uutiset 14.3.2011)

EU haluaa lisää työssä käyviä naisia (Pro Uutiset 8.3.2011)

Läheistä hoitavan väliaikainen työstä pois jääminen helpottuu (Pro Uutiset 25.2.2011)