Hyppää pääsisältöön

Työnantajat kiertävät ylityökieltoa hätätöillä

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue tarkasti kaikki vuonna 2018 kielteisen ratkaisun (65 kpl) saaneet hätätyöilmoitukset. AVIn tarkastuksessa kävi ilmi, että yritysten hätätyöilmoitukset olivat pääosin seurausta ammattiliittojen asettamista ylityökielloista syksyllä 2018.

Työnantajat kiertävät ylityökieltoa hätätöillä

Julkaistu 16.09.2019 klo 10:45
Blogit
Kirjoittanut
Taru Reinikainen
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue tarkasti kaikki vuonna 2018 kielteisen ratkaisun (65 kpl) saaneet hätätyöilmoitukset. AVIn tarkastuksessa kävi ilmi, että yritysten hätätyöilmoitukset olivat pääosin seurausta ammattiliittojen asettamista ylityökielloista syksyllä 2018.

Hätätyö on työtä, joka oikeuttaa poikkeamaan useasta työaikalain säännöksestä. Hätätyön teettämistä edeltää jokin ennalta arvaamaton tapahtuma, joka uhkaa työnantajan säännöllistä toimintaa tai uhkaa vaarantaa henkeä, terveyttä tai omaisuutta. Työnantaja päättää hätätyön teettämisestä. Työntekijä ei voi kieltäytyä hätätöistä. Hätätyön teettäminen edellyttää ilmoitusta Aluehallintovirastoon. Ilmoitukseen tulee luottamusmiehen lausunto hätätyönä tehdyn työn luonteesta.

Työneuvoston lausunnon (1342/97) mukaan kyse ei ole työaikalain tarkoittamalla tavalla ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, kun työnantajalla on työtaistelusta annetun ennakkoilmoituksen perusteella etukäteen tieto työtaistelusta ja sen aiheuttamasta miehistövajauksesta.

AVIn käsityksen mukaan ylityökielto on aiheuttanut erityisiä hankaluuksia niissä yrityksissä, joissa tavanomainen poikkeustilanteiden hoitaminen pohjautuu ylitöinä tehtäviin varallaolojärjestelmiin. Näillä yrityksillä oli suuria vaikeuksia muokata toimintaansa ylityökiellon aikana sellaiseksi, että tavanomaiset työtehtävät voidaan suorittaa ilman, että ylityötä joudutaan teettämään. Tuotannon turvaamiseksi yrityksissä teetettiin hätätöitä.

Ylityökielto toi monessa yrityksessä julki resurssien riittämättömyyden. Yritysten toiminta ei ole kestävällä pohjalla, jos tavanomaisia töitä pitää teettää jatkuvasti ylitöinä. On tärkeää, että luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ottavat resurssikysymykset esiin yrityksissä. Hyvällä henkilöstö- ja työaikasuunnittelulla ei vastaavia ongelmia pääse syntymään.

Neuvottelukierrokseen valmistautuessa meidän on samalla valmistauduttava työtaistelutoimenpiteisiin, kuten ylityökieltoihin. Työtaistelutoimenpiteet ovat aina viimeinen mahdollinen käytettävissä oleva keino. Jos työnantaja pyrkii kiertämään mahdollisia työtaistelutoimenpiteitä hätätyöllä, tulee luottamusmiesten olla hätätyölausunnoissaan tarkkoina ja kertoa tehdyn työn todellinen luonne.

Hätätyön käyttäminen on tarkoitettu poikkeuksellisiin erityistilanteisiin, joissa on hengen, terveyden tai omaisuuden vaara. Osa työnantajista oli tehnyt hätätyö ilmoituksia, jopa etukäteen. Tällöin kyse ei mitenkään voi olla poikkeuksellisista olosuhteista. Emme voi hyväksyä hätätyön väärinkäyttöä.

Kirjoittaja on Pron sopimusalavastaava.