Hyppää pääsisältöön

Yhteistoiminta ja vuorovaikutus korostuvat poikkeusaikana tekstiili- ja muotialalla

Kuva: Shutterstock
Työpaikkojen yhteistoiminnasta ja työyhteisöjen hyvästä vuorovaikutuksesta on tullut koronapandemian aikana entistä tärkeämpää. Tämä selviää Työhyvinvointia ja tuottavuutta tekstiilissä -hankkeen tuoreessa kyselyssä, johon vastasivat sekä tekstiili- ja muotialan työnantajat että henkilöstön edustajat.

Yhteistoiminta ja vuorovaikutus korostuvat poikkeusaikana tekstiili- ja muotialalla

Julkaistu 01.04.2021 klo 12:02
Uutiset
Kirjoittanut
Pro Uutiset
Työpaikkojen yhteistoiminnasta ja työyhteisöjen hyvästä vuorovaikutuksesta on tullut koronapandemian aikana entistä tärkeämpää. Tämä selviää Työhyvinvointia ja tuottavuutta tekstiilissä -hankkeen tuoreessa kyselyssä, johon vastasivat sekä tekstiili- ja muotialan työnantajat että henkilöstön edustajat.

Yhteistoiminta, kuten suuri osa työstäkin, on siirtynyt verkkoon. Yrityksiin on perustettu myös erityisiä koronaryhmiä, jotka keskittyvät työterveyden ja työhyvinvoinnin aiheisiin.

Työn siirtyminen verkkoon vaatii uusia taitoja

Monitaitoisuuden merkitys on poikkeusaikana entistä tärkeämpää. Etätyön ja uusien teknisten työvälineiden käytön on koettu helpottaneen ja tehostaneen työntekoa, kyselyn vastaukset kertovat.

- Moni yritys nopeutti digitaalisten välineiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä pandemia-aikana. Verkkokoulutukset ja muut etänä suoritetut koulutusmallit ovat lisääntyneet merkittävästi, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n työmarkkinapäällikkö Tuija Vehviläinen.

Huoli heijastui ilmapiiriin – lisää tukea työterveydestä

Pandemian alkuvaiheessa moni tunsi epävarmuutta tulevaisuudesta ja työpaikan säilymisestä. Se heijastui väistämättä työilmapiiriin. Kriisitilanne toisaalta toi työhön uutta merkityksellisyyttä – esimerkiksi työpaikoilla, joilla siirryttiin valmistamaan terveydenhuollon tueksi suojavarusteita.

Yritykset, joissa yhteistyö työterveyshuollon kanssa oli ollut tiivistä jo ennen korona-aikaa, työterveyshuollon asiantuntemusta on hyödynnetty luontevasti pandemia-aikana.

- Kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että työterveyshuollon osaamista voitaisiin hyödyntää enemmänkin koronakriisin aikana, toteaa Ammattiliitto Pro ry:n sopimusalavastaava Iris Schiewek.

Ratkaisuja poikkeustilanteisiin

Työtehtävät ja toimintatavat muuttuivat pandemia-aikana. Yrityksissä tiedostetaan henkilöstön osaamisen tärkeys ja sitä tulisi tulevaisuudessa lisätä. Moni on kokenut pandemia-ajan ”päivittäiseksi luovimiseksi” ennalta-arvaamattoman edessä.

 Tuotteiden kysynnän hiipuessa yrityksissä on lähdetty korvaavien tuotteiden tuotantoon, ja sopeuttamistoimien rinnalla on etsitty keinoja, joilla järjestää yritysten toimintoja aiempaa tehokkaammiksi ja toimivammiksi.

- Niin henkilöstö kuin työnantajat ovat yhdessä etsineet uusia joustavia tapoja tehdä töitä onnistuneesti, sanoo Teollisuusliitto ry:n sopimusasiantuntija Markku Aaltovirta.

Työhyvinvointia ja tuottavuutta tekstiilissä -hanke edistää vuoropuhelua, yhteistoimintaa ja paikallista sopimista työpaikoilla sekä vahvistaa luottamukseen ja yhteistyöhön perustuvaa työkulttuuria.  

Tekstiili- ja muotialalla toimii yli 3 000 yritystä ja ne työllistävät yhteensä noin 21 000 henkilöä.