Hyppää pääsisältöön

Osaamisen johtaminen

Kuva: Shutterstock

Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtaminen on yrityksen kilpailukyvyn varmistamista ja asiakaslupauksen täyttämistä tänään ja tulevaisuudessa. Henkilöstön osaamiseen panostaminen mahdollistaa tuottavuuden kasvun ja uusien liiketoimintojen kehittymisen, lisää henkilöstön hyvinvointia ja motivaatiota sekä edesauttaa yrityksen kykyä uudistua.

Osaamisen johtaminen on jatkuva prosessi, joka sisältää viisi päävaihetta

  1. Yrityksen johto määrittää osaamistarpeet tulevaisuuden tavoitteiden perusteella
  2. Luodaan / päivitetään osaamispuu
  3. Määritetään osaamistarpeet yksiköittäin
  4. Arvioidaan henkilökohtaiset osaamistarpeet ja laaditaan kehittymissuunnitelma
  5. Laaditaan yrityksen osaamisen kehittämissuunnitelma pohjautuen henkilökohtaisiin suunnitelmiin

Tämä osaamisen johtamisen malli on laadittu pk-yritysten osaamisen johtamisen ja kehittämisen tueksi. Malli sisältää valmiit lomakkeet sekä esimerkit ja ohjeet niiden täyttämiseksi. Lomakkeet vapaasti hyödynnettävissä ja muokattavissa yrityksen tarpeiden mukaan.


Vaiheet 1-3
Valokuituoptiikka lähikuva, moderni tietoliikennetekniikka, tausta
Vaihe 1: Tulevaisuuden tavoitteet, haasteet ja tarpeet ovat osaamisen johtamisen lähtökohta

Yrityksen johdolla on käsitys yrityksen tulevaisuudesta ja sen tuomista haasteista ja tavoitteista. Joillakin yrityksillä tämä on kirjattu strategiaksi tai tulevaisuudensuunnitelmaksi ja joissakin yrityksissä se on ajatelma johtajien päissä. Mitä paremmin tulevaisuus on kiteytetty ja kirjoitettu näkyviin esim. strategiaksi, sitä helpompi se on purkaa arjen toimenpiteiksi ja varmistaa oikeat kehittämispolut.

Sininen turkoosi pisarat, tausta
Vaihe 2: Osaamispuun rakentaminen ja arvio osaamisen hankkimisesta

Seuraava vaihe on purkaa ohessa määritellyt osaamiset pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Osaamisen purkamisessa on syytä käyttää useita eri näkökulmia yrityksen toimintojen tai prosessien kautta sekä eri organisaatiotasojen kautta.

Sininen turkoosi orgaaninen tausta
Vaihe 3: Osaamisvaatimusten purkaminen ja kehittämissuunnitelman laatiminen yksiköille/prosesseille/tiimeille

Yksiköissä kuten esim. myynnissä, suunnittelussa, tuotannossa keskustellaan mitä osaamispuuhun kuvatut osaamiset käytännössä tarkoittavat yksiköiden osalta. Vaikutukset kirjataan yksityiskohtaisemmiksi osaamisiksi osaamismatriisiin. Kaikki osaamiset eivät koske kaikkia yksiköitä, jolloin ko. kohtiin kirjataan joko viiva tai ei tarvita -lause.

Vaiheet 4-5
Sininen turkoosi aaltoileva tausta
Vaihe 4: Henkilökohtainen osaamisen kehittäminen

Esimies tarkastaa aiheuttaako osaamismatriisi muutostarpeita toimenkuvissa. Osaamismatriisin vaikutus henkilökohtaisen toimenkuvan mukaisiin tehtäviin käsitellään esimiehen ja työntekijän välillä esimerkiksi kehityskeskusteluiden yhteydessä.

Sininen vihreä silkkinen kangas
Vaihe 5: Osaamisen kehittämissuunnitelma

Henkilökohtaisista arvioinneista ja suunnitelmista tehdään yhteenveto, jotta voidaan varmistaa, että toimenpiteet ovat oikeat ja niiden toteuttamiseksi on riittävät resurssit. Yrityksen osaamisen kehittämissuunnitelma tiedotetaan henkilöstölle ja sitä voidaan hyödyntää pohjana yhteistoimintalain mukaisessa henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laadinnassa.

Työelämän tietopankki

Vastaukset moneen työelämäkysymykseen.