Hyppää pääsisältöön

Vaihe 1: Tulevaisuuden tarpeet ja haasteet

Valokuituoptiikka lähikuva, moderni tietoliikennetekniikka, tausta

Vaihe 1: Tulevaisuuden tarpeet ja haasteet

Yrityksen johdolla on käsitys yrityksen tulevaisuudesta ja sen tuomista haasteista ja tavoitteista. Joillakin yrityksillä tämä on kirjattu strategiaksi tai tulevaisuudensuunnitelmaksi ja joissakin yrityksissä se on ajatelma johtajien päissä. Mitä paremmin tulevaisuus on kiteytetty ja kirjoitettu näkyviin esim. strategiaksi, sitä helpompi se on purkaa arjen toimenpiteiksi ja varmistaa oikeat kehittämispolut.
Askel 1 – yrityksen tavoitteet

Osaamisen johtamisen ensimmäinen vaihe lähtee liikkeelle yrityksen tavoitteista. Yrityksen johto kirjaa yrityksen tavoitteen – on se sitten visio, missio, pitkän tähtäimen tavoite tai päässä oleva ajatelma – lomakkeelle 1 (osaamiskartta).

ESIMERKKITARINA:
Asiakas on vaatinut yritykseltä avaimet käteen projektitoimituksia vanhan tuotantopohjaisen tilaus-toimitus-toimintamallin sijaan. Yritys on siten päättänyt siirtyä tuotantopohjaisesta toiminnasta projektitoimintaan vastatakseen asiakkaan tarpeisiin.

Lomake-esimerkki: Olemme toimialamme yksi kustannustehokkaimmista ja ammattimaisesti toimiva ”avaimet käteen” projektitalo.
Askel 2 – menestystekijät

Seuraavaksi johto hahmottaa tavoitteista syntyvät mahdollisuudet, tarpeet, huolet sekä muotoilee niistä 3-5 menestystekijää, joilla yritys voi saavuttaa tavoitteensa.

Älä kirjaa nykytilaan liittyviä menestystekijöitä, vaan tavoitteen saavuttamiseksi vaadittuja menestystekijöitä, joita yrityksellä ei vielä välttämättä ole.
Menestystekijät ovat osaamisen lisäksi prosesseja, toimintatapoja, rahoitusta, organisaatiorakenteita, ihmissuhteita…
Askel 3 – keskeiset osaamiset

Kun em. mahdollisuudet, tarpeet ja huolet on kuvattu menestystekijöiksi, johdon on määritettävä, mitä osaamista menestystekijöiden takana on. Tässä vaiheessa keskitytään ydinosaamisiin tai erittäin merkittäviin avainosaamisiin – täysin itsestään selviä osaamisia ei kannata kirjata. Osaamiset kuvataan yleisellä tasolla ja prosessin myöhemmissä vaiheissa osaamisten sisältö kuvataan yksityiskohtaisemmin.

ESIMERKKITARINA:
Asiakas on vaatinut yritykseltä avaimet käteen projektitoimituksia vanhan tuotantopohjaisen tilaus-toimitus-toimintamallin sijaan. Yritys on siten päättänyt siirtyä tuotantopohjaisesta toiminnasta projektitoimintaan vastatakseen asiakkaan tarpeisiin.

Lomake-esimerkki: Ammattimainen projektitoiminta, kansainvälisen kaupankäynnin tuntemus
Katso edellinen

Osaamisen johtaminen

Katso seuraava

Vaihe 2: Osaamispuun rakentaminen ja arvio osaamisen hankkimisesta