Hyppää pääsisältöön

Vaihe 2: Osaamispuun rakentaminen ja arvio osaamisen hankkimisesta

Sininen turkoosi pisarat, tausta

Vaihe 2: Osaamispuun rakentaminen ja arvio osaamisen hankkimisesta

Osamispuun rakentamisessa määritellyt osaamiset puretaan pienemmiksi kokonaisuuksiksi.
Askel 4 – osaamisten purkaminen yrityksen kielelle

Seuraava vaihe on purkaa ohessa määritellyt osaamiset pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Osaamisen purkamisessa on syytä käyttää useita eri näkökulmia yrityksen toimintojen tai prosessien kautta sekä eri organisaatiotasojen kautta. Vaihe vaatii keskustelua ja usein nimetyn henkilön, joka koordinoi ja ohjaa työskentelyä. Tässä vaiheessa yritykseen syntyy osaamispuu tai olemassa puu päivittyy.

Kaksi näkökulmaa – mitä osaaminen tarkoittaa:

  • johto – päällikkö – suorittaja -näkökulmista
  • asiakasrajapinta – ydintoiminta – tukitoiminnat – näkökulmista
Lomake-esimerkki: Ammattimainen projektitoiminta = projektiliiketoiminnan johtaminen, projektisalkun hallinta, projektin hallinta, projektityöskentely
Askel 5 – alustava suunnitelma osaamisen hankkimisesta

Kun osaamiset on purettu osaamispuuksi, johto tarkastaa, että saavutetaanko osaamispuussa määritellyillä osaamisilla yritykselle asetettu tavoite. Seuraavaksi tehdään arvio osaamisten hankkimisen haastavuudesta. 

  • Onko yrityksessä jo hyödynnettävää osaamista?
  • Kuinka kriittisestä osaamisesta on kyse?
  • Kuinka kauan osaamisen hankkiminen kestää?

Lisäksi johto linjaa osaamisen hankinnan keinoja, joita ovat mm. yritys/liiketoiminnan osto, kumppanuus, alihankinta, oppilaitosyhteistyö, rekrytointi, fasilitoitu työpaja, konsultointipalvelut, kehitysprojekti, oman henkilöstön kouluttaminen, oman henkilöstön työssä oppien, benchmarking, lopputyön teettäminen, parityöskentely sekä tarjolla olevat ohjaavat työkalut.

Tässä vaiheessa on tärkeää, että kuvatut asiat koskevat tulevaisuuden aikaa. Riski on, että työn edetessä siirrytään nykyisyyteen.
Katso edellinen

Vaihe 1: Tulevaisuuden tavoitteet, haasteet ja tarpeet ovat osaamisen johtamisen lähtökohta

Katso seuraava

Vaihe 3: Osaamisvaatimusten purkaminen yksiköille/prosesseille/tiimeille