Hyppää pääsisältöön

Vaihe 3: Osaamisvaatimusten purkaminen ja kehittämissuunnitelman laatiminen

Sininen turkoosi orgaaninen tausta

Vaihe 3: Osaamisvaatimusten purkaminen ja kehittämissuunnitelman laatiminen

Osaamisvaatimusten purkaminen ja kehittämissuunnitelman laatiminen yksiköille, prosesseille tai tiimeille.
Askel 6 – osaamisvaatimusten vaikutus yksiköihin

Yksiköissä kuten esim. myynnissä, suunnittelussa, tuotannossa keskustellaan mitä osaamispuuhun kuvatut osaamiset käytännössä tarkoittavat yksiköiden osalta. Vaikutukset kirjataan yksityiskohtaisemmiksi osaamisiksi osaamismatriisiin. Kaikki osaamiset eivät koske kaikkia yksiköitä, jolloin ko. kohtiin kirjataan joko viiva tai ei tarvita -lause.

Tässä vaiheessa on hyvä työstää yhtä tiedostoa (LOMAKE 3), jossa on mahdollisuus myös antaa ehdotuksia uusiksi osaamisriveiksi. On kuitenkin huolehdittava siitä, ettei osaamisrivejä synny liikaa tai ettei niihin kirjata organisaatiorakenteita tai tuotteiden nimiä tms. Tarvittava tuotetietämys voidaan esittää omassa ”Tuotetuntemus/-tietämys” -osiossa.

Kun yksikkökohtainen määrittelytyö on tehty, on osaamispuu syytä kirjoittaa puhtaaksi ja poistaa mahdolliset päällekkäisyydet ja ns. jäädyttää osaamispuu ja tarvittaessa hyväksyttää sen johdolla.

Askel 7: Yksikkö-/tiimikohtainen kehittymissuunnitelma

Yksikössä/tiimissä keskustellaan yhdessä tarkemmin, mitä osaamista yksikössä/tiimissä on tarvetta kehittää tai hankkia.

Keskustelua voidaan käydä yksikön toimenkuvien avulla tai henkilöittäin, jotta tarve saadaan kirkastettua ja riittävän konkreettisella tasolla käsitellyksi ja kaikille syntyy ymmärrys kehittämistarpeista.

Laaditaan yhdessä kehittymissuunnitelma (LOMAKE 4).

Osaamisen arvioinnin asteikkona voidaan käyttää: osaamista on riittävästi, osaamista tulee laajentaa yksikössä, osaamista tulee syventää yksikössä, osaamista ei ole
Osaamisen hankkimiskeinoja ovat valmennus, työssäoppiminen ja itseopiskelu
Katso edellinen

Vaihe 2: Osaamispuun rakentaminen ja arvio osaamisen hankkimisesta

Katso seuraava

Vaihe 4: Henkilökohtainen osaamisen kehittäminen