Hoppa till huvudinnehållet

Studerandemedlem får alla våra medlemsförmåner gratis – anslut dig alltså

Kaksi opiskelijaa selätt vastakkain.

Studerandemedlem får alla våra medlemsförmåner gratis – anslut dig alltså

Det lönar sig att bli medlem i Pro redan under studietiden: studerandemedlemskapet är gratis och du får samma förmåner som de övriga medlemmarna.

Varför lönar det sig att bli medlem?

Som studerandemedlem i förbundet får du säker kunskap om bakgrunden till och tillämpningen av kollektivavtalet för din bransch. Om du arbetar vid sidan av studierna, på sommaren eller som praktikant, hjälper Pros sakkunniga i arbetslivsfrågor dig då du söker jobb, gör arbetsavtal, under ditt anställningsförhållande och då det upphör.

Vem kan bli medlem?

Alla som studerar för examen kan ansluta sig till Pro oberoende av utbildningsområde. Vi känner anställnings- och tjänstevillkoren för otaliga olika branscher och hjälper dig redan under studietiden mot din drömarbetsplats.

Också ensamföretagare, eller studerande som tänker bli det, är välkomna som medlemmar i Pro. Av oss får du sakkunnig, personlig hjälp också i frågor i anslutning till att grunda och driva ett företag.

Då du studerar hör du till Pros studerandeförening. (länk till finsk sida)


Studerandes medlemsförmåner, då du koncentrerar dig på studierna
Mies ja nainen juristin tai lakimiehen puheilla
Juridisk hjälp för studerande på jobbet och fritiden

Som medlem i Pro tryggas ditt arbetsliv av avgifts- och riskfri rättshjälp av våra jurister specialiserade på arbetsrätt.

Om du får att utreda till exempel en granntvist, fördelning av arv eller betalare för fuktskador, kan du fråga också om dessa gratis av en jurist på advokatkontor.

Karriärtjänster för studerande

Som medlem får du konkreta råd av en personlig karriärcoach. Med hjälp av coachning har du framgång i din karriär, kan föra fram ditt kunnande och är beredd också på överraskande förändringar. Då du identifierar din kompetens, övertygar du lättare andra om den.

 

Kaksi asiantuntijaa keskustelee
Våra sakkunniga som stöd för studeranden

Utöver förtroendepersonerna på arbetsplatsen har du till ditt förfogande Pros sakkunniga och jurister. De ger råd och förhandlar, ingår avtal och försvarar dig i sista hand rentav i rätten. För dig är också rättshjälpen avgifts- och riskfri.

Aikuinen nainen, sateenvarjo, vakuutukset
Studerandes försäkringar för fritiden

Då du ansluter dig till Pro får du gratis resenär- och olycksfallsförsäkring för fritiden. För studeranden är försäkringen i kraft under praktikperiod utomlands som hör till studieprogrammet, rentav i 90 dagar från det resan började.

Iloinen, hyvinvoiva nainen
Tjänster för välbefinnande för studerande

Till specialområdena för de personliga coacharna hör också att öka välbefinnandet och upprätthålla motivationen. Utöver personlig coachning kan du använda workshops och gruppcoachning om många intressanta teman.

Sinisellä taustalla matkalaukku, loma ja matkailu
Du har också till ditt förfogande många andra Pros medlemsförmåner!

Som medlem i Pro får du dessutom rabatt på bland annat semestermål, skidliftbiljetter, kryssningar och på servicestationer. Du kan delta gratis i våra intressanta närutbildningar och webbinarier.

Då du jobbar eller har praktik med lön
Arbetslöshetskassa och arbetslöshetsskydd för studerande

Som studerande kan du intjäna arbetsvillkor för inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd redan innan du blir färdig under praktik med lön, sommarjobb eller i arbete vid sidan av studierna.

Studerandes arbetslöshetskassa och medlemsavgift

I praktiken betalar du medlemsavgift bara då du arbetar vid sidan av studierna, sommarjobbar eller praktiserar med lön. Kassans medlemsavgift är helt avdragbar i beskattningen. 

Läs mer på Arbetslöshetskassan Pros webbsidor.

Du kan ansluta dig till arbetslöshetskassan genom att här fylla i uppgifterna om ditt anställningsförhållande. 

Du intjänar till ditt arbetslöshetsskydd
År 2021 betalar du 7,5 € /månad för de månader du arbetar eller praktiserar med lön.
Pro är fackförbundet för vilkas medlemmar det går bättre
Bli studerandemedlem!

Alla som studerar för examen kan ansluta sig till Pro oberoende av utbildningsområde. Vi känner anställnings- och tjänstevillkoren för otaliga olika branscher och hjälper dig redan under studietiden mot din drömarbetsplats.

Nuori nainen hymyilee kuvassa.
Medlemsavgiftserbjudande för nyexaminerade
Nuori nainen hymyilee kuvassa.

Utnyttja Pros medlemsavgiftserbjudande och njut av sänkt medlemsavgift till slutet av examensåret och hela följande kalenderår.