Hoppa till huvudinnehållet

Fackförbundet som är likt dig

avtalsbanner grön
Vi bygger ett bättre arbetsliv genom att avtala tillsammans

Vi vill att arbetslivet är jämlikt, du mår bra och din lön är rättvis. Med rejäla anställningsvillkor bygger vi en hållbar framtid.

Pro, lämpligt för dig
Skulle fackförbundet Pro vara lämpligt också för dig?

Oberoende om det är fråga om kollektivavtal, lönefrågor eller karriärtjänster, är Fackförbundet Pro ditt stöd i arbetslivets virvlar.


Pros nyheter

Du kan kanske vara intresserad av de här

Tes-neuvottelut
Nyheter
Publicerad 18.11.2022
Fackförbundet Pros och Teknologiindustrins arbetsgivare rf:s förhandlare har träffats flera gånger den här veckan. Hittills har inga betydande framsteg gjorts i förhandlingarna.
STTK:s ordförande Antti Palola
Nyheter
Publicerad 15.11.2022
Enligt STTK:s styrelse är skattesänkning varken ett lämpligt eller rättvist instrument för att förbättra hushållens kollapsade köpkraft. Beskattningen bör i högre grad riktas på kapitalinkomster och förmögenhet i stället för på arbetsinkomster. Genom att hålla det totala skatteuttaget oförändrat är det möjligt att trygga välfärdssamhället.
Kuvassa on tyhjä neuvotteluhuone.
Nyheter
Publicerad 11.11.2022
Ekonomiförvaltningsbranschens kollektivavtal har igår den 10 november sagts upp så att det löper ut den 30 november 2022.
Nyheter
Publicerad 11.11.2022
Proplus uppdateras nu på veckoslutet 11 –13.11.2022. Under den tiden går det inte att uppdatera egna uppgifter.
Neuvottelijat istuvat neuvotteluhuoneessa.
Nyheter
Publicerad 09.11.2022
Förhandlingarna om lönehöjningarna år 2023 enlig ict-branschens kollektivavtal började torsdagen den 3 november 2022 med Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf.
Perhe tekee lumienkeleitä.
Nyheter
Publicerad 09.11.2022
Hyvinvointilomats ansökningstid pågår. Det erbjuds semestrar såväl för vuxna som familjer.
Pros evenemang och utbildningar
Förmåner och tjänster
Kaksi asiantuntijaa keskustelee
Sakkunniga som ditt stöd

Din närmaste kontakt i Pro är arbetsplatsens förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig. Båda arbetar i ditt företag och sköter sina uppdrag med Pros stöd

Pros sakkunniga och jurister ger råd och förhandlar, ingår avtal och försvarar dig i sista hand rentav i rätten. 

Mies ja nainen juristin tai lakimiehen puheilla
Du får råd i juridiska ärenden

Du och hela din familj får gratis telefonrådgivning även för privatlivet eller i juridiska frågor i anslutning till ensamföretagande.

Ärendena på arbetspltasen sköts förstås också, våra sakkunniga och jurister säkerställer att dina anställningsvillkor är rejäla och i enlighet med avtalen. 

Kiipeäminen, työttömyysturva
Vi hjälper om du är arbetslös

Vem som helst kan emellan bli arbetslös. Som Pro-medlem hör du till Arbetslöshetskassan Pro och får inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd då villkoren för det uppfylls.

Arbetslöshetskassan Pros behandlingstider hör bevisligen till de snabbaste i Finland. Du är alltså tryggad om du blir arbetslös.

Välkommen som medlem i Pro!

Pros sakkunniga hjälper dig personligen då du söker jobb, ingår arbetsavtal, under ditt anställningsförhållande och då det tar slut. Du får konkreta råd till exempel i frågor om lön, ledigheter, avancerande i karriären och om sammanjämkning av arbets- och privatliv.

Vi förhandlar kollektivavtal och tjänstekollektivavtal i vilka det bestäms till exempel om minimilöner och grunderna för dem, semesterpremier, arbetstider och ledigheter.

Du har till ditt förfogande ett enormt antal förmåner från personlig karriärcoachning till gratis resenär- och olycksfallsförsäkring för fritiden samt för att förbättra ditt välbefinnande! 

Medlemsavgiften är 1,25 % av lönen (max. 49 €/mån.), inklusive inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.
Ett av de största: ungefär 120 000 medlemmar
Ungefär 75 kollektivavtal och tjänstekollektivavtal
Funderar du ännu på hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.