Hoppa till huvudinnehållet

Fackförbundet som är likt dig

nuorten kamppis
Trygghet i arbetslivet för 99 euro

Under 36-åringar blir från 1.1.2023 medlemmar i Pro för 99 euro/år.

I avgiften ingår arbetslöshetskassans och alla Pros tjänster.

Pro, lämpligt för dig
Skulle Fackförbundet Pro vara lämpligt också för dig?

Oberoende om det är fråga om kollektivavtal, lönefrågor eller karriärtjänster, är Fackförbundet Pro ditt stöd i arbetslivets virvlar.

Emme hyväksy työelämäheikennyksiä (ilman Pro-logoa)
Vi godkänner inte arbetslivsförsämringar

Det nya regeringsprogrammet är en lista nedskärningar och försämringar av arbetstagarnas ställning av aldrig skådat slag. Därför har vi fattat beslut om att höja vår organisationsmässiga beredskapsnivå.

 


Pros nyheter

Du kan kanske vara intresserad av de här

Nyheter
Publicerad 22.09.2023
Fackförbundet Pro ordnar en politisk åsiktsyttring den 26 september i separat listade företag.
Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen
Nyheter
Publicerad 21.09.2023
Fackförbundet Pros styrelse har fattat beslut om att inleda åsiktsyttringar. Pro anser att regeringen Orpos nedskärningar i arbetslivet, socialskyddet och strejkrätten är oskäliga.
mies katsoo tietokoneen ruutua
Nyheter
Publicerad 21.09.2023
Arbetsgivarens konkurs är en utmanande situation och väcker många frågor. Kom ihåg de här sakerna vid konkurs så blir du inte utan lön.
Meidän Suomi on avoin SVE
Nyheter
Publicerad 01.09.2023
Fackförbundet Pro, Industrifacket , OAJ, JHL och PAM försvarar människans odelbara värde och framför sin djupa oro över regeringsprogrammets åtstramningar gällande arbetskraftsinvandring. Åtstramningarna gör det svårare för Finland att rekrytera internationell arbetskraft och försätter arbetstagare i en ojämlik ställning på basis av nationalitet och bakgrund.   Regeringens styrdokument mot rasism ändrar inte på detta.  
Sankaluurit ovat pöydällä.
Nyheter
Publicerad 30.08.2023
Medlemstjänsternas telefonjour liksom telefonjouren för arbetsgivarna om inkassering är stängda torsdag 31.8. Telefonrådgivningen i frågor om anställnings- och tjänsteförhållanden är stängd torsdag 31.8 och fredag 1.9 på grund av personalutbildning.
Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen
Nyheter
Publicerad 24.08.2023
Fackförbundet Pros styrelse kritiserade regeringen Orpos planer att i snabb takt begränsa arbetstagarnas strejkrätt. Pro klandrar speciellt skrivningen i regeringsprogrammet, enligt vilken regeringen i fortsättningen vill straffa enskilda arbetstagare för deltagande i strejk.
Pros evenemang och utbildningar
Förmåner och tjänster
Kaksi asiantuntijaa keskustelee
Sakkunniga som ditt stöd

Din närmaste kontakt i Pro är arbetsplatsens förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig. Båda arbetar i ditt företag och sköter sina uppdrag med Pros stöd

Pros sakkunniga och jurister ger råd och förhandlar, ingår avtal och försvarar dig i sista hand rentav i rätten. 

Mies ja nainen juristin tai lakimiehen puheilla
Du får råd i juridiska ärenden

Du och hela din familj får gratis telefonrådgivning även för privatlivet eller i juridiska frågor i anslutning till ensamföretagande.

Ärendena på arbetspltasen sköts förstås också, våra sakkunniga och jurister säkerställer att dina anställningsvillkor är rejäla och i enlighet med avtalen. 

Kiipeäminen, työttömyysturva
Vi hjälper om du är arbetslös

Vem som helst kan emellan bli arbetslös. Som Pro-medlem hör du till Arbetslöshetskassan Pro och får inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd då villkoren för det uppfylls.

Arbetslöshetskassan Pros behandlingstider hör bevisligen till de snabbaste i Finland. Du är alltså tryggad om du blir arbetslös.

Välkommen som medlem i Pro!

Pros sakkunniga hjälper dig personligen då du söker jobb, ingår arbetsavtal, under ditt anställningsförhållande och då det tar slut. Du får konkreta råd till exempel i frågor om lön, ledigheter, avancerande i karriären och om sammanjämkning av arbets- och privatliv.

Vi förhandlar kollektivavtal och tjänstekollektivavtal i vilka det bestäms till exempel om minimilöner och grunderna för dem, semesterpremier, arbetstider och ledigheter.

Du har till ditt förfogande ett enormt antal förmåner från personlig karriärcoachning till gratis resenär- och olycksfallsförsäkring för fritiden samt för att förbättra ditt välbefinnande! 

Medlemsavgiften är 1,25 % av lönen (max. 49 €/mån.), inklusive inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.
Ett av de största: ungefär 120 000 medlemmar
Ungefär 75 kollektivavtal och tjänstekollektivavtal
Funderar du ännu på hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.