Jäsenkunnan rakenne | Ammattiliitto Pro

Jäsenkunnan rakenne

Prolaiset työskentelevät yksityissektorilla lähes 60 sopimusalalla. Jäsenkunta tarjoaa poikkeuksellisen hyvän näköalan suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan.

Yksityisen ja osin julkisen sektorin toimialat ovat laajasti edustettuina.

 

Alla oleva graafi kertoo Pron jäsenkunnasta sopimusaloittain.

Valtaosa yrityksiä on sellaisia, joissa prolaisia on vähän (johtuen pk-sektorin laajuudesta).

Työelämässä puhutaan paljon ihmisten persoonallisuuksista, psykososiaalisista piirteistä ja perusmieltymyksistä. Pysyvämmänkin oloisia sisäisiä piirteitä saattavat ulkoiset tekijät muuttaa, tai esimerkiksi elämänkokemus.

Sukupuolen merkityksestä luonnetekijöihin käydään usein paljon keskustelua ja väittelyä. Alla oleva graafi kertoo, miten jäsenet itseään luonnehtivat keskiarvotasolla.

Pysyviksi luonteenpiirteiksi ajatellut asiat voivat muuttua ajassa, joko jäsenkunnan olemuksen muuttuessa tai sitten joidenkin isojen "voimien", kuten talousideologia, toimesta. Tähti (*) kysymyksen perässä tarkottaa, että kysymyksen muotoilua on muutettu vuodesta 2011 (joten tilastojen muutos voi johtua lähinnä kysymyksen muotoilusta).