Pron eläkeläiset | Ammattiliitto Pro

Pron eläkeläiset

Kuva eläköityneiden työntekijöiden voinnista on tärkeää tietoa jo yhteiskunnallisessa mielessä. Koska työelämä- , työura- ja eläköitymistekijät muokkaavat eläkeläisten hyvinvointia ja toimintamahdollisuuksia, niin taaksepäin katsova mittausote on työelämän kehittäjille todellinen "viisaudensarvi".

 

Pron eläkeläisistä löytyy runsaasti tutkimustietoa tutkimuksen vanhoilta sivuilta.

 

Yllä olevassa vaikutussuhdekaaviossa on visualisoitu eläkeläisten elämäntyytyväisyyden kannalta keskeiset työuraan liittyvät tekijät. Kuvassa esitettävät vaikutussuhteet (+/-) ovat tilastollisia, mallinnettu eläkeläisaineistosta (mallin yksityiskohtaisempi kuvaus). Analyysin perusteella yksilön työurasta johtuvat taloudelliset resurssit vaikuttavat suoraan ja epäsuorasti (esim. sosiaalisten verkostojen ja terveyden ylläpidon kautta) elämäntyytyväisyyteen.

Eläkkeelle siirtymisen olosuhteet vaikuttavat elämänlaatuun (Pron senioritutkimus 2014)