Valitse paras - valitse Pro | Ammattiliitto Pro

Ajankohtaisia tutkimuksia

Ay-liike on osa työelämää, sen hyöty- ja toimintasäde ulottuu yksittäisestä työpaikasta ja ihmisestä aina globaaleihin kysymyksiin mm. ihmisoikeuksista. Maailmassa virtaa erilaisia voimia, jotka muokkaavat ihmisten arvoja ja ihanteita. Tämä sivu kertoo, mitä Pron jäsenet itse ajattelevat työelämästä ja ay-liikkeen roolista.
 

Palkkalaskuri auttaa oman palkkatason arvioinnissa. Palkkadata pohjautuu Pron tammikuun työmarkkinatutkimukseen.

Pro tutkii erityisesti työympäristön, niin sosiaalisen kuin fysikaalisenkin, vaikutuksia työntekijöiden terveydentilaan. Olennaiset kysymykset liittyvät riittävään lepoon, mieluisiin työolosuhteisiin ja ihmisen psykofyysiseen muuttumiseen iän mukana. Sektorianalyysi, jolla voit tarkastella eri mittarikokonaisuuksia sopimusalan, yrityksen, demografisten ryhmittelyiden jne. mukaan.

Yhteiskunta on sosiaalinen järjestelmä, joka muodostuu ihmisistä ja muista eliöistä, taloudellisesta toiminnasta, luonnosta, kulttuureista, informaatiosta ja valtarakenteista. Talous muokkaa luonnonympäristöä ihmisten erilaisiin hyvinvointitarpeisiin, kuten energiansaanti. Arvot ja asenteet vaikuttavat voimakkaasti talouden ja ympäristön väliseen suhteeseen. Kokonaisympäristö on hyödyllistä jäsentää a) sosiaaliseen, b) taloudelliseen ja c) ekologiseen osaympäristöihin, jotka ovat toisiinsa nähden keskinäisessä kiertokulkusuhteessa.

Palkanmuodostuksella tarkoitetaan, mitkä tekijät vaikuttavat palkkatasoon ja toisaalta, mistä palkka- tai ansiotyypeistä (esim. ylityöt) työtulot muodostuvat. Taustatekijöitä on esimerkiksi ikä, sukupuoli, työkokemus, työn sisältö, maantieteellinen sijainti ja aika.