Työajat | Ammattiliitto Pro

Työajat

Työajan käyttö työntekoon on hyvinvointi- ja tuottavuuskysymys. Pro tutkii, missä, milloin ja miten työaikaa käytetään työntekoon. Ketkä tekevät pisintä päivää? Mikä on hyvä työpäivän pituus? Minkälaista työviikkoa toimihenkilöt itse haluaisivat tehdä?

Työajan vastapainona ovat lomat ja vapaa-aika, joiden määrän ja laadun tutkiminen on osa työhyvinvoinnin seuraamista.

Työaikajärjestelmien kehittäminen on ajankohtainen teema. Pro analysoi erilaisten työaikajärjestelmien vaikutuksia hyvinvointiin, jaksamiseen ja työstä palautumiseen.

Avainsanoja

Perustyöaika, ylityö, päivystys, varallaolo, harmaa ylityö, lepoaika, lomat, vuorotyö, viikonlopputyö, etätyö, työssä matkustaminen, työn ja asuinpaikat etäisyys, työaikajärjestelmät, tavoitetyöaika, asenteet työaikaa kohtaan

 

Pron tutkimuksen vanhat nettisivut (sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä).

Asiantuntijasovellukset ja laskurit, joilla voit itse tuottaa monipuolisesti tuloksia ja raportteja Pron tutkimusaineistosta.

Sektorianalyysi -työkalu.