Tuottavuus ja työympäristö | Ammattiliitto Pro

Tuottavuus ja työympäristö

Tuottavuuden lisäämisellä pyritään siihen, että työssä vähemmällä vaivalla saadaan parempia tuotteita ja palveluja. Tuottavuuden takana on turvallinen työympäristö, laadukkaat työvälineet, huipputieto sekä jaksava, määrällisesti riittävä, osaava ja hyvin johdettu henkilöstö. Sektorianalyysi, jolla voit tarkastella eri mittarikokonaisuuksia sopimusalan, yrityksen, demografisten ryhmittelyiden jne. mukaan.

Henkilöstön edustajien kokemuksia luottamushenkilön ja työsuojeluvaltuutetun toimintaolosuhteista kerätään mm. STTK:n HED-barometrilla. Raportit löytyvät STTK:n sivuilta, tässä vuoden 2015 HED-barometri.

Pron tutkimuksen mukaan sählääminen yhteytyy korkeaan työkuormituksiin, jatkuviin häiriöihin ja turhiksi koettuihin työtehtäviin. Joissakin työtehtävissä työnkuvaan voi nimenomaan kuulua häiriöiden korjaaminen, mutta isossa kuvassa pitkät työpäivät ja suuri työmäärä altistavat myös turhille häiriöille. Seuraavat tutkimustilastot kertovat, millä tasolla tuottavuuden olosuhteet ovat.

Työn sisällön tyytyväisyydellä käsitetään työntekijän kokemaa työnkohteiden mielekkyyttä, tehtävien asemaa organisaatiossa, työn laajempaa yhteiskunnallista merkitystä, osaamisen käyttöä ja tuloksellisuutta. Toisaalta työntekoon vaikuttaa läheisesti mm. palautekulttuuri, työkaverit ja se, että tehtävät on hyvin määritelty ja tavoitteet annettu tarkasti. Alla oleva mittari kuvaa em. asioiden kokonaisuutta.

Työnteko tapahtuu fysikaalisessa ympäristössä, johon potentiaalisesti liittyy erilaisia riskejä.

Työolojen mittaamiseen Pro on kehittänyt omaan dataan soveltuvia malleja, alla oleva graafi kokoaa melkein 70 yksittäisen kysymyksen vastaukset reiluun 15:een summamuuttujaan (mittareiden koostumuksen tarkempi kuvaus). Kuvassa harmaan ja mustan värien pinta-alan osuus kertoo ongelmien suuruudesta.

Pron tutkimus mittaa tuottavuuden ja hyvinvoinnin olosuhteita myös konserni- ja yritystasolla. Oheinen yritysten pisteparvigraafi (klikkaa koko kuva)

havainnollistaa, mitkä firmoista erottuvat massasta tietyn mittarin mukaan keskimääräistä parempina tai heikompina. Yritysten lisäksi joukossa on toimialoja, jotka on muodostettu pienempien yritysten vastauksista.

Asiantuntijasovellukset ja laskurit, joilla voit itse tuottaa monipuolisesti tuloksia ja raportteja Pron tutkimusaineistosta.

Pron tiedotteita

Pron tutkimus: Tuottavuuden kasvattamisen pullonkaulana heikko johtaminen (30.10.2013)