Johtaminen ja hyvinvointi | Ammattiliitto Pro

Johtaminen ja hyvinvointi

Johtaminen vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin niin työpaikalla, kuin siviilissäkin. Hyvällä johtamisella saa aikaan hyviä tuloksia.

Yksittäisenä tekijänä johtaminen vaikuttaa eniten organisaatioon, sen järjestelmiin, sosiaaliseen toimintaan ja arvoihin.

Johtamisen vaikutus hyvinvointiin syntyy eri reittejä. Johtaminen vaikuttaa ihmisten valintaan eri tehtäviin, tuotteiden ja palvelujen muotoon, palkkaus- ja muihin järjestelmiin, työaikoihin jne.

Ilman hyvää suunnitelmaa, organisointia ja työnjakoa työyhteisökään ei voi toimia tehokkaasti. Lisäksi hyvin johdettu organisaatio on sosiaalisesti oikeudenmukainen.

Myös asiantuntija "johtaa", tekee valintoja, päättää asioista, organisoi omia töitään muuhun työyhteisöön vaikuttavalla tavalla.

Koko työyhteisö omalta osaltaan tukee johtamista, mutta myös rohkeasti kyseenalaistaa päätöksentekoa silloin, kun esimerkiksi tulostavoitteet ja resurssit ovat keskenään ristiriidassa.

Avainsanoja

Työyhteisöllisyys, palautuminen työstä, luottamus, sählääminen, terveys, sairauspäivät, työympäristöriskit, päätöksenteko, työsyrjintä, työkiusaaminen, tulostavoitteet, johdon suhde henkilöstöön, kehityskeskustelut, työsuorituksen mittaaminen

 

Pron tutkimuksen vanhat nettisivut (sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä).

 

Pro-organismimalli (verkostokaavio)

 

Asiantuntijasovellukset ja laskurit, joilla voit itse tuottaa monipuolisesti tuloksia ja raportteja Pron tutkimusaineistosta.

 

Sektorianalyysi -työkalu.