Henkinen ja fyysinen terveys | Ammattiliitto Pro

Henkinen ja fyysinen terveys

Pro tutkii erityisesti työympäristön, niin sosiaalisen kuin fysikaalisenkin, vaikutuksia työntekijöiden terveydentilaan. Olennaiset kysymykset liittyvät riittävään lepoon, mieluisiin työolosuhteisiin ja ihmisen psykofyysiseen muuttumiseen iän mukana. Sektorianalyysi, jolla voit tarkastella eri mittarikokonaisuuksia sopimusalan, yrityksen, demografisten ryhmittelyiden jne. mukaan.

Henkisellä ja fyysisellä terveydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä kykyä tehdä työtä ja toimia vapaa-ajalla.

 

 

On tärkeätä, että työelämän olosuhteita mitataan riittävän monipuolisesti. Pron tutkimus pyrkii siihen, että jokainen tärkeä osa-alue tulee ainakin kevyesti peitetyksi kyselyjen kysymyspatteristojen avulla. Alla oleva data, josta visuaalisesti toimivampi graafi on omalla sivulla, esittää työelämän ydinasioiden tilaa kymmenien tuhansien Pron jäsenten  "subjektiivisina totuuksina".

Asiantuntijasovellukset ja laskurit, joilla voit itse tuottaa monipuolisesti tuloksia ja raportteja Pron tutkimusaineistosta.

Pron tiedotteet

Pron tutkimus: Joka neljännellä toimihenkilöllä vaikeuksia lomailla rauhassa työasioilta (29.6.2011)