Työllistyminen, työttömyys ja muu työstä poissaolo | Ammattiliitto Pro

Työllistyminen, työttömyys ja muu työstä poissaolo

Pron asiantuntija tai esimies voi olla poissa tavallisesta palkkatyöstä useasta eri syystä, kuten työttömyyden, lomautusten, perhevapaiden, sairauden, opintojen takia. Työn kysyntä ja tarjonta sekä rekrytointimarkkinoiden toimivuus vaikuttaa työllistymiseen.

Asiantuntijasovellukset ja laskurit, joilla voit itse tuottaa monipuolisesti tuloksia ja raportteja Pron tutkimusaineistosta.

 

Karttakuva kunnittain Pron työttömyys- ja lomautustilanteista (avaa alla oleva kuva omalle sivulle). Kunnan aluetta klikkaamalla saat lisäksi muuta taustatietoa alueen jäsenrakenteesta.

Työllistymistä voidaan mitata työttömyyden kestoanalyyseilla. Alla oleva graafi esittää vuonna 2012 työttömiksi ja lomautettuiksi joutuneiden todennäköisyyttä työllistyä tietyn ajan kuluessa. Työllistymisen mediaaniaika on n. 90 päivää, mutta mediaanikohdan jälkeen alkaa selkeä erkaantuminen iän mukaan. Yli 50-vuotiaiden työllistyminen onnistuu paljon nuorempia hitaammin, vuoden päästä kokeneempia työntekijöitä työttömänä on vielä n. 30 prosenttia, kun taas nuorempia alle 20 %. Lomautukset ovat lyhyitä työtä vailla -jaksoja.

Työnhaku- eli rekrytointimarkkinoiden toimivuutta mitataan varsin yksityiskohtaisesti. Rekrytointikysymykset on suunnattu niille työntekijöille, jotka ovat vuoden aikana olleet syystä tai toisesta työnhaussa.

Työllistymisessä on myös kyse työnhakijan omasta aktiivisuudesta ja mahdollisesti isoista valinnoista esimerkiksi ammattialan vaihtamiseen liittyen.

 

Työn kysyntään ja tarjonnan väliseen kuiluun liittyy erilaiset kitkatekijät.

Alla oleva graafi esittelee Pron jäsenkuntaa sopimusalatasolla.

Työsuhteen luonne on merkittävä hyvinvointitekijä, riippuen erityisesti siitä, onko työsuhdetyyppi itse valittu vai pakon sanelemaa.

Asiantuntijasovellukset ja laskurit, joilla voit itse tuottaa monipuolisesti tuloksia ja raportteja Pron tutkimusaineistosta.

Pron tiedotteet

Totuus vuokratyöstä paljastui Ammattiliitto Pron tutkimuksessa (19.3.2012)
Pron tutkimus: Toimihenkilöiden työllistymismahdollisuudet laskevat jo 40-vuotiailla kääntyen jyrkkään alamäkeen 50-vuotiailla (1.8.2011)
Pron senioritutkimus: Joka toinen toimihenkilö joutuu eläkkeelle ennen kuin haluaisi (18.7.2011)