Palkanmuodostus | Ammattiliitto Pro

Palkanmuodostus

Palkanmuodostuksella tarkoitetaan, mitkä tekijät vaikuttavat palkkatasoon ja toisaalta, mistä palkka- tai ansiotyypeistä (esim. ylityöt) työtulot muodostuvat. Taustatekijöitä on esimerkiksi ikä, sukupuoli, työkokemus, työn sisältö, maantieteellinen sijainti ja aika.

Asiantuntijasovellukset ja laskurit, joilla voit itse tuottaa monipuolisesti tuloksia ja raportteja Pron tutkimusaineistosta.

Sukupuolten välinen palkkatasa-arvo on Pron tärkeitä kehittämiskohteita. Oheisessa raportissa on selvitetty erityisesti sukupuolen vaikutusta palkkaukseen. Raportti sisältää muutakin hyödyllistä tietoa palkanmuodostustekijöistä.

Ansioiden ajallisen kehityksen seuraaminen ja vertaaminen yleiseen kehitykseen on jäsenten edunvalvonnan peruskohteita (avaa omaksi sivuksi).

Palkkataulukointityökalu (avaa omaksi sivuksi, niin voit käyttää sitä paremmin). Alla olevalla pivot-toiminnolla voit tarkastella palkkamuuttujia (reaalisia, hintaindeksillä korjattuja) eri taustatekijöiden mukaan.

 

Ansioiden rinnalla hyvinvointi riippuu monista muistakin tekijöistä, kuten työttömyysriskistä ja osaamiseen panostamisesta.

 

Pron tiedotteita

Tekniset ja taloudelliset arvot jylläävät yhä palkkauksessa (19.3.2013)

17 000 vastaajan toimihenkilötutkimus kertoo: Naistoimihenkilö häviää miehelle satoja euroja kuussa ja satojatuhansia uran aikana (15.7.2009)

Asiantuntijasovellukset ja laskurit, joilla voit itse tuottaa monipuolisesti tuloksia ja raportteja Pron tutkimusaineistosta.