Työajan määrä ja laatu | Ammattiliitto Pro

Työajan määrä ja laatu

Työaika käsitetään tässä laajemmin kuvaamaan myös työnteon paikkaa, työajan käyttöä esimerkiksi matkustamiseen ja myös suhdetta vapaa-aikaan.

Asiantuntijoiden ja esimiesten työnteon ajallisuus on olennainen tuottavuus- ja hyvinvointikysymys.

Alla olevassa graafissa tavoitealue perustuu jäsenten ilmoittamaan ihanteelliseen viikkotyöaikaan.

Työhön käytettyä aikaa on hyvä suhteuttaa lepotaukoihin ja lomiin. Työ ja vapaa-aika muodostaa kiertokulun, jossa riittävä lepo niin työpäivän sisällä kuin työpäivien välillä on palautumisen kannalta tärkeää. Ajan lisäksi palautumiseen vaikuttaa työ- ja vapaapäivien sisältö, esimerkiksi jatkuvasti liian tiukat tulostavoitteet tekee työtunnit kuluttavammiksi. Lepotauoissa lähtökohdaksi voi ottaa 40 minuuttia (30 min ruokatauko + 10 min kahvitauko).

 

Vuotuinen työaikapanos ja hyvien lomaviikkojen määrä (sopimusalaryhmä ja tehtäväasema, keskimäärin ajassa, karttakuva)

Työaikahajotelma on yksi työajan mittaamisen perusanalyyseja.

 

Työtehtäviin liittyvä matkustaminen määrittää tapahtumapaikan lisäksi usein myös ajallisuutta (erityisesti ulkomaihin suuntautuva matkustaminen). Alla oleva graafi kertoo alakohtaisen keskiarvotason, jonka ympärillä tosin yksilöiden välinen vaihtelu on varsin suurta. Työssä matkustamiseen liittyy usein (tai ainakin pitäisi) myös matka-ajan korvaaminen.

Vuotuisen työpanoksen ja hyvien lomaviikkojen määrän suhde sopimusalan ja tehtäväaseman mukaan graafi. Graafi kertoo, missä jäsensegmenteissä työpanos on suurinta/pienintä ja toisaalta keillä on eniten hyviä lomaviikkoja.

Pron tiedotteet

Pron tutkimus: Joka neljännellä toimihenkilöllä vaikeuksia lomailla rauhassa työasioilta (27.6.2012)
Yksityissektorin toimihenkilöt tekevät töitä rankasti, mutta heitä pusketaan jo 55-vuotiaina pois työelämästä (14.3.2012)
TU:n kevätvaltuusto: Vastakkainasettelu EK:n ja ay-liikkeen välillä kasvaa (22.5.2010)
Toimihenkilöunioni: Työaika täytyy määritellä uudelleen (27.11.2009)

Asiantuntijasovellukset ja laskurit, joilla voit itse tuottaa monipuolisesti tuloksia ja raportteja Pron tutkimusaineistosta.