Työaikajärjestelmät | Ammattiliitto Pro

Työaikajärjestelmät

Työaikajärjestelmät säätelevät työnteon ajoitusta ja työntekopaikkaa. Työaikajärjestelmien tavoitteena on toisaalta lisätä organisaation toimintakykyä ja työntekijöiden tuottavuutta ja toisaalta turvata työntekijöiden jaksaminen ja hyvinvointi.

Järjestelmien ja käytäntöjen avulla työntekijä voi sovittaa paremmin työ- ja muun elämän sekä välttää esim. pitkiin työmatkoihin tuhlaantuvaa aikaa, rahaa ja energiaa. Parhaimillaan työaikajärjestelmät järkevöittävät työntekoa ja lisäävät työntekijöiden motivaatiota. Liian joustavat järjestelmät taas voivat sekoittaa työn ja vapaa-ajan välisen rajan ja rikkoa työstä palautumisvaiheen. Työnantajalle järjestelmät antavat mahdollisuuksia sopeutua työmäärien vaihteluihin.

 

Työaikajärjestelmien piiriin kuuluminen (joihin osaan on oikeasti laillinen oikeutus) on eri asia kuin niiden toteutunut käyttö. Käyttöä määrää olosuhteiden pakko, työntekijän mieltymykset tai työpaikan säännöt, esimerkiksi etätyömahdollisuutta voi rajoittaa esihenkilöasema tai pääsy työpaikan tietojärjestelmiin. Järjestelmien käytöllä on myös omat hyvinvointivaikutuksensa, jota voit tutkiskella alla olevan graafin avulla.