Johtaminen ja työyhteisö | Ammattiliitto Pro

Johtaminen ja työyhteisö

Hyvän johtamisen organisaatio toimii hallitusti, innovoivasti ja ennakoivasti suhteessa toimintaympäristöön. Johtaminen kohdistuu toimialan asioihin, työpaikan järjestelmiin, informaatioon ja tietenkin työntekijöihin, ihmisiin. Päätöksenteossa yhdistyy taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset ja eettiset kysymykset. Sektorianalyysi, jolla voit tarkastella eri mittarikokonaisuuksia sopimusalan, yrityksen, demografisten ryhmittelyiden jne. mukaan.

Pron tutkimuksella kyetään mittaamaan johtamisen eri ulottuvuuksia ja tasoja monipuolisesti. Laaja mittausaineisto mahdollistaa myös konserni- ja yritystasoiset analyysit. Johtamismittareiden sisältöä esitellään yksityiskohtaisemmin tutkimusgraafien ja -raporttien muodossa.

Johtaminen on yksi organisaation pääomista. Mittareiden tarkempi dokumentaatio on erillisellä sivulla ja työhyvinvoinnin olosuhteiden alkuperäiset kysymykset on nähtävissä laajana yleiskuva jakaumagraafista. Asiantuntijasovellukset ja laskurit, joilla voit itse tuottaa monipuolisesti tuloksia ja raportteja Pron tutkimusaineistosta.

 

 

Yllä graafissa sosiaalisten suhteiden terveys riippuu monista tekijöistä. Työpaikan luottamushenkilöverkoston (HED-verkosto) yksi tärkeimpiä tehtäviä on vaalia ihmisten välistä oikeudenmukaisuutta. Ay-toiminnan vahvuutta on syytä tarkastella, ei vain absoluuttisesti, mutta myös suhteessa HED-toimintaolosuhteiden suotuisuuteen (erityisesti johtamiskulttuuri).

Työyhteisö.

 

Asiantuntijasovellukset ja laskurit, joilla voit itse tuottaa monipuolisesti tuloksia ja raportteja Pron tutkimusaineistosta.

Pron tiedotteet

Vippaskonstit eivät lisää pitkäaikaisesti työhyvinvointia (19.9.2012)
TU:n jäsentutkimus kertoo: Teleala syö tekijänsä (23.11.2009)