Palkat | Ammattiliitto Pro

Palkat

Jäsenten menestyksellinen edunvalvonta edellyttää luotettavaa tutkimustietoa palkoista, ansioista ja muista työnkorvaamismuodoista.  Tutkimme työtehtävien vaikutusta palkkoihin ja esimerkiksi sukupuolten välisiä palkkaeroja.

Palkka on korvaus käytetystä työpanoksesta (aika ja osaaminen). Sen tulisi
vastata tehdyn työn arvoa, joka riippuu työpanoksen määrästä, kuinka vaikeita ongelmia työssä ratkaistaan ja työpaikan työolosuhteista. Palkkausjärjestelmiä tutkimalla selvitetään, miksi oikeudenmukaisuus joko toteutuu tai jää toteutumatta.

Tutkimuksen avulla tuodaan esille muun muassa parasta palkkaa maksavat yritykset.

Palkkatutkimuksella seurataan, miten toimihenkilöiden, asiantuntijoiden ja esimiesten palkat kehittyvät suhteessa muihin henkilöstöryhmiin.

Pron erityisseurannassa ovat rikkonaisissa työsuhteissa olevat ja harmaata, ilmaista ylityötä, tekevät jäsenet.

Avainsanoja

Peruspalkka, tuntipalkka, palkkausjärjestelmät, ylityökorvaukset, matkustaminen, ilmainen ylityö, ikä/palvelusvuosilisät, olosuhdelisät (hankala työ, korkea paikka, likainen työ), tulospalkat, erilaiset kannustinjärjestelmät, henkilöstörahastot, ansiosidonnainen työttömyyskorvaus, työeläke, työpaikan edut, palkanmuodostus, palkkatasa-arvo

 

Pron tutkimuksen vanhat nettisivut (sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä).

Asiantuntijasovellukset ja laskurit, joilla voit itse tuottaa monipuolisesti tuloksia ja raportteja Pron tutkimusaineistosta.

Sektorianalyysi -työkalu.