Talous ja ympäristö | Ammattiliitto Pro

Talous ja ympäristö

Yhteiskunta on sosiaalinen järjestelmä, joka muodostuu ihmisistä ja muista eliöistä, taloudellisesta toiminnasta, luonnosta, kulttuureista, informaatiosta ja valtarakenteista. Talous muokkaa luonnonympäristöä ihmisten erilaisiin hyvinvointitarpeisiin, kuten energiansaanti. Arvot ja asenteet vaikuttavat voimakkaasti talouden ja ympäristön väliseen suhteeseen. Kokonaisympäristö on hyödyllistä jäsentää a) sosiaaliseen, b) taloudelliseen ja c) ekologiseen osaympäristöihin, jotka ovat toisiinsa nähden keskinäisessä kiertokulkusuhteessa.

Talouden ekologinen kuormitus riippuu tuotannon määrästä ja tuotantotavoista. Pron monialainen jäsenkunta tarjoaa hyvän näkymän katsoa organisaatioiden ympäristövastuullisuutta. Panostukset vastuullisuuteen periaatteessa lisäävät toimintamenoja, mutta riippuen mm. kuluttajien arvoista, valistuneisuudesta ja vastuuttoman toiminnan konkreettisista haittaseurauksista (esim. kalantuontantovesistöjen pilaantumisesta), eettisyyteen panostaminen voi nopeasti kääntyä organisaation ja toimialan menestystekijäksi. Tutkimuksemme kertovat, mitä mieltä Pron jäsenet ovat taloudesta ja ympäristöstä.

Alla oleva graafi kertoo jäsenten ajallisesta mieltymyksistä verojen käyttökohteisiin. Kyselyyn on tullut joitakin uusia kysymyksiä, siksi vuoden 2011 osalta on puuttuvia lukuja.

Verojen käyttökohdentamisen toisella puolella on verotulojen tuottaminen. Verotuksen vaikutus yhteiskunnan hyvinvointiin riippuu verotuksen oikeudenmukaisuudesta ja sen tehokkuudesta, mitä olisi syytä pohtia syvällisesti. Verojen osuus systeemin rahavirtauksesta voi olla "suuri", jos sillä tavoin tuotetaan enemmän oikeudenmukaista hyvää.

Kuntatason vaikuttaminen.

Ikä luonnollisesti on tärkeä näkökulma kunnan palvelujen kehittämiseen.

Kuntien kehittämisen toimintatavoista, ihmisten osallistamisesta.

Talousjärjestelmästä, näkemyksiä ajassa ja taustaryhmissä. Asian perässä tähti (*) tarkoittaa, että ensimmäisestä arvotutkimuksesta (2011) kysymysmuotoilua on jonkin verran muutettu.

 

Yksinkertaisesti ajateltuna verotuksessa on kyse verojen hyötykäyttökohteista ja lähteistä, joista verotuloja kerätään. Verojen keruu-käyttö -kiertokulku muokkaa yhteiskuntaa, ihmisten toimintaympäristöä (esim. koulutusjärjestelmä), taloudellista toimintaa (esim. kulutus, työnteko) ja ekologista ympäristöä.

Tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia, mutta myös eri ilmiöihin liittyvät uhat on syytä tunnistaa.

Keillä toimijoilla Pron jäsenten mielestä on kyky ratkaista ongelmia (+) tai tuottaa lisää ongelmia (-), kun kysymyksessä on yleisesti yhteiskunnan hyvinvointi?

Tarvitaanko kulutuskiintiöitä? (blogi 11/2019)

Prolainen vastustaa maapallon ylikäyttöä (blogi 6/2017).

Arvotutkimuksen raportti (2016-), sisältää mm. ns. Pron arvoklusterit.

Web-diasarja työelämän, talouden ja ekologisen hyvinvoinnin yhteensovittaminen, tuloksia Pron tutkimusdatasta, maapallon trendejä, vähän teoriaa ym.

Asiantuntijasovellukset ja laskurit, joilla voit itse tuottaa monipuolisesti tuloksia ja raportteja Pron tutkimusaineistosta.

Työ ekologisesti ja sosiaalisesti kestävässä tulevaisuudessa (KELAn yhteyksien kirja 2012, yhtenä kirjoittajan Petri Palmu)

 

Pron tiedotteet

Yli 13 000 vastasi TU:n jäsengalluppiin – TOIMIHENKILÖT HALUAVAT KUNTANSA TERVEYSPALVELUT, VANHUSTENHOIDON JA LIIKENTEEN KUNTOON (16.9.2008)