Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus | Ammattiliitto Pro

Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus

Ihmisen onnistuminen elämässä riippuu omien ponnisteluiden lisäksi yhteisvaikutuksena tekijöistä, jotka ovat yksilön kannalta sattumaa (esimerkiksi Suomeen syntyminen, sukupuoli). Syvällinen oikeudenmukaisuuskäsitys lähtee ajatuksesta, että kaikille yhteisön jäsenille pitäisi taata lähtökohdista riippumattomasti kokonaisuudessa tasaveroiset mahdollisuudet toteuttaa itseään ja olla muille hyödyksi yhteiskunnassa.  Ihmisten ei tarvitse olla samanlaisia, vaan täydentää toisiaan.

Oikeudenmukaisuuden käsitteestä (wikipedia).

Pron tutkimuksen vanhat nettisivut (sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä).

Useinkaan ei ole kovinkaan mielekästä erottaa toisistaan ihmiselämän perusparia "oikeudenmukaisuutta ja tehokkuutta", jossa ihmisten vaikutusmahdollisuudet on keskeisessä roolissa.

Aihetta voit analysoida monipuolisesti aikasarjatyökalun avulla. Ikäprofiileja interaktiivisesta käyttöliittymästä.

Pron tiedotteet

Ammattiliitto Pro: Tasa-arvo on osa edunvalvontaa (27.1.2012)
Pron tutkimus: Valtaosa ikääntyneistä toimihenkilöistä voi hyvin - ikäsyrjinnässä ja työperäisissä sairauksissa kitkemistä (31.8.2011)