Työllisyys ja ammatit | Ammattiliitto Pro

Työllisyys ja ammatit

Hyvä työtilanne on hyvinvoinnin perusta, se antaa ihmiselle toiminnallisia vapausasteita ja pitää osallisena yhteiskunnassa.

Jokaisella työntekijällä on yksilöllinen työttömyysriski, johon vaikuttavat monet tekijät. Tutkimuksellisesti on tärkeää tietää syistä, jotka vaikuttavat siihen, mille aloille, maantieteellisille alueille ja minkälaisiin tehtäviin Pron jäsenet työllistyvät.

Työllisyyden ennakointiin liittyy mm. digitalisaation työllisyysvaikutukset.

Työllistymistä tutkitaan myös työttömyyden ja lomautusten kautta. Pro tuottaa tietoa jäsenten työtehtävistä, missä määrin nykyinen työn luonne edesauttaa hyviä työllistymismahdollisuuksia. Yksi työelämämittari on onnelliset ja hyvävointiset eläkeläiset.

Pro tutkii myös eläkeläisten hyvinvointia ja nykytilan yhteyttä työuran tapahtumiin.

Avainsanoja

Työllisyys, työttömyys, lomautus, perhevapaat, vuorotteluvapaat, koulutusasteet, koulutusalat, tehtävänimikkeet, työn sisällöt, ammattikokemus, työsuhteen kesto, rekrytointikokemukset, työllistämistuet, henkilöstösuunnitelmat, teknologian vaikutus työllisyyteen, tulevaisuuden uhat

 

Pron tutkimuksen vanhat nettisivut (sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä).

Asiantuntijasovellukset ja laskurit, joilla voit itse tuottaa monipuolisesti tuloksia ja raportteja Pron tutkimusaineistosta.

Sektorianalyysi -työkalu.