Arvot ja asenteet | Ammattiliitto Pro

Arvot ja asenteet

Ihmisten arvojen, ihanteiden ja asenteiden ymmärtäminen on kaiken sosiaalisen toiminnan lähtökohta. Asenteet heijasteleva työelämän todellisuutta, joka usein on monimutkainen, monien tekijöiden vaikutusvyyhti. Kun tutkimustieto arvoista yhdistetään työelämän tilannetietoon, niin myös toiminta kyetään suuntaamaan oikealla tavalla jäsenten ja yhteiskunnan parhaaksi.

Arvotutkimuksella saadaan tietoa jäsenten maailmankuvasta, oikeudenmukaisuuden käsityksestä, tulevaisuuden näkemyksistä, suhteesta talousjärjestelmään ja ympäristöön.

Avainsanoja

Yhteiskunnallinen aktiivisuus, tulo- ja varallisuustaso, yhteiskuntaluokka, suhtautuminen perustuloon, suhde työntekoon, vapaa-aikaan, työttömyysturva, suhde luontoon, suhde talousjärjestelmiin, näkemykset verotuksesta, oikeudenmukainen palkka, luottamus eri toimijoihin, oikeudenmukainen palkka, tulevaisuuden uhat, kunnallinen päätöksenteko, suhde ay-liikkeeseen, tyytyväisyys nykyiseen maailman ja muihin tilanteisiin.

 

Pron tutkimuksen vanhat nettisivut (sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä).

 

Arvotutkimuksen raportointisivu (2016-).

 

Web-diasarja työelämän, talouden ja ekologisen hyvinvoinnin yhteensovittaminen, tuloksia Pron tutkimusdatasta, maapallon trendejä, vähän teoriaa ym.

 

Arvo- ja asennetutkimuksen tilastomateriaalia on runsaasti tutkimuksen vanhoilla sivuilla.

 

Asiantuntijasovellukset ja laskurit, joilla voit itse tuottaa monipuolisesti tuloksia ja raportteja Pron tutkimusaineistosta.

 

Pro-organismimalli (verkostokaavio).