Koulutuspäivät | Ammattiliitto Pro

Koulutuspäivät

Itsensä kouluttaminen läpi työelämän on kriittistä työntekijän tuottavuuden ja työllistymisen kannalta. Koulutus on investointi parempaan tulevaisuuteen, sen osuuden on oltava jatkuvasti riittävän korkealla tasolla. Tässä koulutuspäivät tarkoittaa laajemmin työhön liittyvää oppimista ja kouluttautumista.

Alla olevassa graafi kertoo Pron asiantuntijoiden ja esimiesten osaamisen kehittämisen määrällisestä ja laadullisesta tarkoituksenmukaisuudesta eri sopimusalaryhmissä ja ajassa yleisesti.

Alla olevat kuvat havainnollistavat, miten ikä ja tehtäväasema vaikuttavat Pron jäsenten koulutuspäiviin.

Asiantuntijasovellukset ja laskurit, joilla voit itse tuottaa monipuolisesti tuloksia ja raportteja Pron tutkimusaineistosta.