Työelämä ja ay-liike | Ammattiliitto Pro

Työelämä ja ay-liike

Ay-liike on osa työelämää, sen hyöty- ja toimintasäde ulottuu yksittäisestä työpaikasta ja ihmisestä aina globaaleihin kysymyksiin mm. ihmisoikeuksista. Maailmassa virtaa erilaisia voimia, jotka muokkaavat ihmisten arvoja ja ihanteita. Tämä sivu kertoo, mitä Pron jäsenet itse ajattelevat työelämästä ja ay-liikkeen roolista.
 

Ay-liikkeen toiminnan painopistettä tarkasteltaessa on syytä muistaa, että toiminta rahoitetaan jäsenmaksutuloilla.   

Toiminnan onnistumisen ja olosuhteiden seuranta:

 

Jäsenten aktivointi yhteiskunnan kehittämiseen on tärkeä taustatehtävä ammattiliiton toiminnassa. 

Ajalliset muutokset voivat olla hitaita tai sitten muuttua nopeasti, mutta kenties vain hetkeksi joidenkin ajankohtaisten tapahtumien seurauksena. Arvokysely tehdään aina vuoden (esim. 2015) syys-lokakuussa.

Erilaiset mahdolliset uhkakuvat voivat syntyä työelämästä tai vaikuttaa työelämään. Avaa tästä alla oleva diagrammi omalle sivulle.

Oman tilanteeseen vaikuttaa koko työn ja muun elämän toimintaympäristö, joka taas muodostuu lukuisista toisiinsa vaikuttavista toimijoista ja järjestelmistä.

Pron jäsenten näkemys yhteiskunnan eri toimijoiden kykyyn ratkaista hyvinvointiin liittyviä ongelmia.

Pron jäseniltä tiedustellaan myös heidän näkemystään koko ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta. Alla olevassa graafissa on tilastoitu tyytyväisyys toimialaryhmän ja iän mukaan.

Pron strategian seurantamittarit.

Työntekijöiden arvot uudistavat tulevaisuuden työelämää (Petri Palmu 2015, STTK:n lehti)