Hoppa till huvudinnehållet

Praktik

Nuori iloinen nainen, työntekijä steriileissä vaatteissa, joilla on tabletti ja hymyilee kameralle lähellä tehtaan tuotantolinjaa.

Praktik

På en praktikplats kan du i arbetslivet tillämpa den teori du lärt dig i skolan och nätverka med arbetsgivare inom din framtida bransch redan under studietiden. Lön ska betalas för praktiken. I synnerhet yrkeshögskole- och universitetsstuderande bör ingå ett arbetsavtal för praktikplatsen.

Praktik för studerande vid yrkeshögskola eller universitet baseras huvudsakligen på ett arbetsavtal och sker i ett anställningsförhållande med företaget. Enbart ett praktikavtal upprättas endast om kännetecknen för en anställning inte uppfylls.

Det är lämpligt att teckna ett arbetsavtal för en praktikplats och slutföra praktiken med arbetsuppgifter inom din egen bransch och anpassa dem till kraven i din examen i samarbete med arbetsgivaren. När du har tecknat ett arbetsavtal för praktikperioden förbättrar du din ställning och omfattas även av företagets företagshälsovård och arbetarskydd.

Kom ihåg att be om ett arbetsintyg från din praktik, för att underlätta när du söker jobb nästa gång.

Tyvärr har obetalda praktikplatser blivit allt vanligare. Det finns många arbetsgivare som antingen inte betalar praktikantlöner alls eller bara betalar en så liten ersättning att det egentligen inte kan betraktas som lön. Vi på Pro anser att lön ska betalas för praktik efter arbetsuppgifter. I flera av våra kollektivavtal har vi separat kommit överens om praktikantlön.

På praktikplatsen utser arbetsgivaren en arbetsplatshandledare som fungerar som din kontaktperson mellan arbetsplatsen och skolan. Hen planerar din inlärning på arbetsplatsen, handleder och stöder dig i ditt arbete, men utvärderar också ditt lärande med olika parter enligt avtal och planer. Även handledaren ska få ersättning.

Det lönar sig för dig att gå med i fackförbundet för din bransch redan under studietiden. Då får du hjälp med att till exempel ingå ett arbetsavtal eller får råd i frågor som rör praxis kring arbete på praktikplatsen. Pros studerandemedlemskap är kostnadsfritt och du får samma förmåner som andra medlemmar. Bland våra medlemmar som har utexaminerats från yrkeshögskola finns bland annat ingenjörer, byggmästare, tradenomer och laboratorieanalytiker. Pros medlemmar med universitetsexamen omfattar handelsvetare, diplomingenjörer och naturvetare.

Ytterligare information

Studerande på andra stadiet kommer in på arbetsplatsen med hjälp av ett utbildningsavtal som upprättas mellan utbildningsinstitutionen och arbetsgivaren. Enligt utbildningsavtalet är praktikanten inte anställd av företaget, företaget har ingen skyldighet att betala löner och hälsovården hanteras via skolan.

Trots utbildningsavtalet kan du teckna ett arbetsavtal med arbetsgivaren. I praktiken innebär det att lön för det arbete du utför betalas ut enligt kollektivavtalet. Flera av Pros kollektivavtal har fastställt praktikantlön. Många företag erbjuder dock måltidsersättning och incitamentspengar för ett väl utfört arbete. Vi rekommenderar att du diskuterar olika möjligheter med arbetsgivarens representant.

Om du är studerandemedlem i Pro får du kostnadsfri hjälp och tips för förhandlingar i vår karriärtjänst Pro Noste.

Om du är minst 15 år kan du gå en läroavtalsutbildning. Det är ett populärt sätt att skaffa sig ett yrke, fördjupa dina egna yrkesfärdigheter eller förvärva helt nya färdigheter. I praktiken kommer du då att ha ett tidsbestämt arbetsavtal med företaget.

Läroavtalsutbildningen är en heltidsutbildning och kräver eget initiativtagande, att man är aktiv och självständig. Majoriteten av studierna sker i praktiska uppgifter på arbetsplatsen. Du får ett personligt utbildningsprogram som tar hänsyn till dina tidigare färdigheter.

De teoretiska studierna är kostnadsfria för den studerande. Utbildningsarrangören, till exempel ett läroavtalscenter eller en läroavtalsbyrå, betalar din arbetsgivare kostnadsersättning för de kostnader som uppstår för att handleda dig. För det arbete du utför betalas en lön i enlighet med kollektivavtalet, som vanligtvis är cirka 70–80 % av motsvarande lön eller den lägsta tabellönen.

På arbetsplatsen utses en ansvarig utbildare åt dig som ansvarar för att vägleda ditt lärande och utbilda dig för arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ansvarar för att du kan delta i teoristudier i enlighet med din personliga studieplan. I slutet av utbildningen får du ett intyg av arbetsgivaren som innehåller en bedömning av vad du har lärt dig. Du kan också gå från ett utbildningsavtal till en läroavtalsutbildning och avsluta dina studier i en läroavtalsutbildning.

Klicka i gång din arbetsplatsradar

Arbetsplatsradarn är en gratis tjänst för dig som medlem för att hjälpa dig att hitta dina egna möjligheter i djungeln av jobb och jobbtitlar. Det är värt att prova om du är arbetslös eller funderar på nästa karriärsteg. Baserat på de villkor du väljer får du regelbundet jobbförslag som passar dig skickade till din e-post.

Icon
Puhelin ja jäsenkortti
Medlemsnummer
Ta fram ditt medlemsnummer på medlemskortet i plast eller det elektroniska medlemskortet.
Icon
Proplus-ikoni
Proplus
Logga in till Proplus med ditt personliga medlemsnummer.
Icon
Tutka käynnissä
Aktivera
Klicka på radarikonen i Proplus och definiera dina sökkriterier.
Informationsbank för arbetslivet

Svar på många arbetslivsfrågor.

Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.