Hoppa till huvudinnehållet

Pro – arbetslivet som livsuppgift 

Vår historia började i Finland under industrialiseringen då arbetstagarna bildade förbund för att få bättre arbetsförhållanden. Årtionden senare blev flera förbund ett år 2011 då det på denna grund skapades ett splitternytt och mångformigare Fackförbundet Pro. Då fanns det med sakkunniga från nästan alla branscher i samhället, allt från ict till industri och från servicebranscher till finansiering och senare anslöt sig även anställda inom kommunikation och staten.
Prolaisia ei yhdistä ammatti tai koulutus, vaan evoluutio on nivonut yhteen joukon omien alojensa ammattilaisia.

Som Finland i miniatyr

Pro-medlemmarna förenas inte av yrke eller utbildning, utan under tidens gång har proffs i sina egna branscher knutits samman till en grupp. Och vilken grupp det är.

Mer än ett fackförbund är Pro ett förbund av yrken. Som Finland i miniatyr.

Kun meitä on monta, kukaan ei jää yksin.

Då vi är många bär arbetslivet

Dynamiken för påverkan är som naturlagar: även i framtiden är det få som klarar sig bättre ensamma. Så är också Pros historia en berättelse om att göra tillsammans. Den är en berättelse om vad vi får till stånd då vi litar på gruppernas styrka och bygger lösningar för alla i stället för några få.

För då vi är många bär arbetslivet.

Då vi är många blir ingen ensam i arbetslivet.