Hoppa till huvudinnehållet

Representantskapet och styrelsen

Fackförbundet Pros högsta beslutsfattande organ är representantskapet, som väljs av medlemmarna. Representantskapet fastslår förbundets handlingsprogram, väljer förbundets ordförande och övervakar styrelsens verksamhet. Därtill fattar det beslut om röstnings- och valordningen, medlemsavgiften och den del av avgiften som återbetalas till föreningarna.
Pron edustajisto syyskuu 2023

Representantskapet

Fackförbundet Pros högsta beslutande organ väljs av förbundets medlemmar och 

 • bestämmer förbundets målsättningar och fattar de viktigaste besluten 
 • fastställer förbundets verksamhetsplan och budget 
 • väljer förbundets ordförande och övervakar styrelsens verksamhet.

Representantskapet fastställer Pros verksamhetslinjer, väljer förbundets ordförande och övervakar styrelsens verksamhet. Den fattar dessutom beslut om omröstnings- och valordningen, medlemsavgiften och den andel av medlemsavgiften som returneras till föreningarna. 

Representantskapet väljs i val av förbundets medlemmar. Till representantskapet och styrelsen kan väljas medlem i förbundet som är röstberättigad och valbar i representantskapsvalet. Röstberättgade och valbara är medlemmar som är i arbetslivet eller står till arbetsmarknadens förfogande.

I representantskapet bör det finnas medlemmar från var sektor i förbundet, så att sektorns representation står i relation till medlemsantalet i sektorn. Med majoritetsval säkerställs att det i representantskapet sitter tjänstemän från hela Finland. Kandidater i valet kan nomineras av förbundets medlemsföreningar och självständiga valmansföreningar. Minst tjugo röstberättigade medlemmar i samma sektor kan bilda en valmansförening.

Principerna för att ordna representantskapsval har fastställts i förbundets stadgar. Mer detaljerade bestämmelser ges i röstnings- och valordning som representantskapet godkänt. Representantskapsval hålls nästa gång år 2024. 
 

Representantskapet 2020-2024

Södra Finland

 • Auvinen Petteri
 • Furuholm Tarja
 • Husu Pia
 • Huuhti Aino
 • Koistinen Merja
 • Saarela Paula
 • Uschanov Pasi
 • Willbrant Jaana
 • Virala Petri

Östra Finland

 • Jouhkimo Pauliina
 • Junkkarinen-Kosonen Kaisa
 • Muukka Eeva

Västra Finland

 • Hietakangas Sirpa
 • Korvenoja Miia-Mari 
 • Pentti Anna-Mari
 • Ruusunen Hannele
 • Varjo Niina
 • Vuorela Hanna-Mari

Norra Finland

 • Keränen Nina
 • Koskinen Joanna

Södra Finland

 • Aaltonen Leila 
 • Hekkala Tuomo
 • Komeza Katja
 • Moilanen Timo
 • Oja Mika
 • Penttinen Taina

Östra Finland

 • Jääskeläinen Tomi
 • Kiviniemi Marja-Liisa

Västra Finland

 • Brander Kristian John
 • Haglund Catharina
 • Kangasniemi Merja
 • Kinnunen Juha
 • Ståhlberg Tommi
 • Voutilainen Sanna

Norra Finland

 • Ukonaho Henri

Södra Finland

 • Ahjolinna Merica
 • Ahlbäck Jaana
 • Jäntti Kati
 • Kärhä Pentti
 • Pihlajaniemi Miina
 • Roth Niina
 • Siivinen Jarmo
 • Udd Heli

Östra Finland

 • Lehtilä Jaana
 • Mikkanen Ulla
 • Riepponen Juha
 • Rosti Tomi

Västra Finland

 • Hakalahti Taina
 • Hannula Marja-Leena
 • Kansanaho Heikki
 • Kaukonen Satu
 • Kyllönen Saija
 • Peltola Jukka
 • Väntsi Riina

Norra Finland

 • Kankaanpää Ari
 • Murisoja Juha
 • Soudunsaari Katariina

Södra Finland

 • Aalto Tiina
 • Flander Tarja
 • Kalenius Anu
 • Konttinen Timo
 • Lindroos Kristiina
 • Ruuska Pertti
 • Setälä Ariitta
 • Minkkinen Nora

Östra Finland

 • Hiltunen Marja-Riitta
 • Vainikka Petri 

Västra Finland

 • Asplund Kirsi-Maarit
 • Laine Osku
 • Marttinen Petri
 • Oivo Martti
 • Salmi Hannu
 • Tuominen Sari

Norra Finland

 • Hiitola Paavo
 • Niskala Marika
 • Pasanen Petri
 • Rakennuskoski Tiina
 • Väätäjä Ulla

Södra Finland

 • Halme Tea
 • Kaukinen Susanna
 • Raitanen Pasi
 • Raudaskoski Elina
 • Seppälä Jaana
 • Tervo Minna
 • Vieno Esa 
 • Virtanen Tomi

Östra Finland

 • Haapakoski Sonja
 • Lönnqvist-Ahvonen Sari
 • Penttinen Jyrki
 • Räsänen Veli-Pekka
 • Salo Marko

Västra Finland

 • Aaltojärvi Taru
 • Ahola Raimo
 • Enholm Otto
 • Haapala Harri
 • Halonen Jari
 • Huhtala Jukka
 • Kauppila Orvokki
 • Kokkonen Lasse
 • Mörönen Petri
 • Pasanen Pentti
 • Turunen Martta
 • Vihavainen Tiina

Norra Finland

 • Mentilä Janne
 • Mukkala Reima
 • Polso Päivi
 • Aunela Stella, Teollisuus Länsi-Suomi
 • Eronen Matti, Teollisuus Itä-Suomi
 • Hakala Piritta, Julkinen Länsi-Suomi
 • Hartikainen Mikko, Teollisuus Etelä-Suomi
 • Heino Marko,  Teollisuus Etelä-Suomi
 • Herttuainen Teppo, Teollisuus Itä-Suomi
 • Hokkanen Pasi, Teollisuus Länsi-Suomi
 • Hurme Juha, Julkinen Etelä-Suomi
 • Juntunen Harri, Teollisuus Itä-Suomi
 • Kallioniemi Minna, Julkinen Länsi-Suomi
 • Kareinen Kari, ICT- ja viestintä Itä-Suomi
 • Katajisto Jouni, Teollisuus Etelä-Suomi
 • Ketola Ville, ICT- ja viestintä Etelä-Suomi
 • Kieleväinen Jukka, Teollisuus Länsi-Suomi
 • Koivuniemi Tarja, Finanssi Länsi-Suomi
 • Korhonen Ulla, Finanssi Itä-Suomi
 • Koskela Tarja, Julkinen Itä-Suomi
 • Koskelainen Janne, Julkinen Länsi-Suomi
 • Lehtonen Juha, Teollisuus Pohjois-Suomi
 • Leinonen Kalle, Teollisuus Länsi-Suomi
 • Lindström Janne, Teollisuus Pohjois-Suomi
 • Linervo Maarit, ICT- ja viestintä Itä-Suomi
 • Mäkinen Markus, Teollisuus Länsi-Suomi
 • Männistö Mari, Teollisuus Länsi-Suomi
 • Mäntysalo Jiri, Teollisuus Länsi-Suomi
 • Neuvonen Sari, Finanssi Itä-Suomi
 • Numminen Minna, Julkinen Pohjois-Suomi
 • Orava Antti, Julkinen Länsi-Suomi
 • Paganus Tero, Teollisuus Itä-Suomi
 • Pakarinen Kari, Julkinen Itä-Suomi
 • Perälä Jarno, Teollisuus Länsi-Suomi
 • Pylkäs Marjo Carita, Julkinen Etelä-Suomi
 • Raille Anne, Teollisuus Länsi-Suomi
 • Rosin Petra, ICT- ja viestintä, Etelä-Suomi
 • Rummukainen Harri, Teollisuus Etelä-Suomi
 • Salo Niina, Teollisuus Länsi-Suomi
 • Sandström Siv, Finanssi Itä-Suomi
 • Savolainen Katja, Teollisuus Itä-Suomi
 • Siren Marjo, Julkinen Etelä-Suomi
 • Snellman Miia. Teollisuus Länsi-Suomi
 • Toivola Auli, Julkinen Etelä-Suomi
 • Tolonen Minna, Teollisuus Länsi-Suomi
 • Tulilehto Juuso, Finanssi Pohjois-Suomi
 • Tuovinen Lari, Teollisuus Etelä-Suomi
 • Uusilehto Mauri, Julkinen Etelä-Suomi
 • Uusi-Rajasalo Mika, Julkinen Etelä-Suomi
 • Valtonen Timo, Julkinen Etelä-Suomi
 • Vestu Olli, Teollisuus Länsi-Suomi
 • Vornanen Kirsi, Julkinen Etelä-Suomi
 • Vuoristo Seppo, Teollisuus Etelä-Suomi
Jorma Malinen Majvikissa

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för Pros verksamhet i enlighet med representantskapets beslut och  

 • godkänner kollektiv-, arbetskollektiv- och tjänstekollektivavtalen 
 • fattar beslut om verksamhetsplan och budget 
 • fattar beslut om eventuella stridsåtgärder. 

Styrelsen drar upp riktlinjer för Fackförbundet Pros verksamhet och leder förbundet i ärenden som inte hör till representantskapets beslutanderätt. Styrelsen uppgift är att sköta förbundets tillgångar och annan egendom. Dessutom svarar den för kollektivavtalsverksamheten och intressebevakningen och fattar beslut om förbundets verksamhetsplan och budget för vart år.

Styrelsen sammankallar representantskapets möten och förbereder de ärenden som ska behandlas. Styrelsen kan också ordna bindande eller rådgivande medlemsomröstningar.
 
Styrelsen utser branschvisa förhandlingsdelegationer för sin mandatperiod och vid behov sektorvisa intressebevakningskommittéer.

Styrelsen kan därtill grunda forum för grupper utgående från examen, utbildning eller språk och för andra grupper som förverkligar förbundets verksamhet.

Mandatperioden för Pros styrelse och dess ordförande (förbundets ordförande) är fyra år. Till styrelsen hör utöver ordförande 15–20 ordinarie medlemmar.

Representantskapet väljer styrelsemedlemmarna från alla Pros fem sektorer så att var sektor är representerad i relation till sitt medlemsantal.
 

 • Jesse Kankanen
 • Mirka Fors                    
 • Veli-Matti Salminen
 • Mia Lagerblom
 • Teija Leppivuori
 • Terhi Kilvelä
 • Taru Könkö      
 • Koponen Hannu
 • Kannisto Jari            
 • Sami Moilanen

Styrelsens suppleanter är sektorvisa suppleanter. Om en styrelsemedlem från en viss sektor är förhindrad att delta i mötet, kallas det från samma sektor in den 1:a suppleanten och om också han eller hon är förhindrad, så kallas den 2:a suppleanten.