Hoppa till huvudinnehållet

Försäkringar

Försäkringar

I medlemskapet ingår resenärförsäkring och olycksfallsförsäkring för fritiden, vilka är i kraft överallt i världen. Resenärförsäkringen täcker också dina under 20-åriga barn och barnbarn som reser med. Du får betydande rabatt på andra försäkringar.
Le, du är försäkrad!
Resenär- och olycksfallsförsäkring för fritiden var du än är

Som Pro-medlem får du automatiskt och gratis resenär- och olycksfallsförsäkring för fritiden, vilka är i kraft överallt i världen. Resenärförsäkringen täcker också dina under 20-åriga barn och barnbarn som reser med. För studerande har resenärförsäkringens giltighetstid förlängts med tanke på arbetspraktik utomlands.

I kraft överallt i världen
Täcker dina medresande under 20-åriga barn och barnbarn
Förlängd giltighetstid för studerande med tanke på utlandspraktik
Sateenvarjon alla kaksi lasta, mies taustalla.
Också i övrigt försäkrad
Sateenvarjon alla kaksi lasta, mies taustalla.

Utöver resenärförsäkring och olycksfallsförsäkring för fritiden får du betydande rabatter på andra viktiga försäkringar.

Pro har försäkrat sina medlemmar också med ansvarsförsäkring i yrket samt med organisationsförsäkring för dem i organisationsuppgift. Till medlemsförsäkringen hör en tilläggsförsäkring för dem som är aktiva i förbundet.

Livförsäkring – spara hundringar

En livförsäkring skyddar dina närstående från ekonomiska bekymmer om det värsta skulle hända dig. Livförsäkringen ersätter dödsfall såväl till följd av sjukdom som olycka. Som medlem i Pro kan du skaffa livförsäkring till dig eller till din livspartner som egen försäkring eller till er tillsammans som ännu förmånligare gemensamt skydd för två personer. I det gemensamma skyddet räcker det att en av de försäkrade är medlem. Exempel: den försäkrade är en 30-årig medlem i Pro och hens partner i samma ålder,
livförsäkring om 100 000 € som gemensamt skydd för två personer, sammanlagt för två 11,10 €/månad.

Känn skillnaderna mellan olycksfallsförsäkring och livförsäkring

Du får livförsäkring till varaktigt förmånligt medlemsförmånspris – Pro-medlemmar som redan använt sig av förmånen sparar i genomsnitt ungefär 410 euro i året.  Utnyttja medlemsförmånen och utvidga din familjs försäkringsskydd.

Läs mer varför du behöver en livförsäkring

Du räknar behändigt ut priset på din livförsäkring med räknaren nedan eller på adressen kalevavakuutus.fi/pro. I räknaren kan man lätt jämföra prisskillnaderna för individuella skydd och skydd för par.

Testa om du behöver en livförsäkring

Olycksfallsförsäkring – fast för hela familjen

Försäkringsförmånerna gäller hela familjen. Du och din make eller maka kan skräddarsy täckande och förmånliga olycksfallsförsäkringar för just era behov.

Du kan också verkligt förmånligt ta olycksfallsförsäkringspaket för dina barn – rentav för under 4 euro i månaden. Försäkringen är i kraft överallt i världen utan självrisk och täcker till exempel tävlingsidrott upp till 18-årsålder.

Bolaget som beviljar försäkringen är vår samarbetspart  Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva, vars kund- och ersättningstjänst sköts av If Skadeförsäkring, Finlands filial.

Pro är fackförbundet, vars medlemmar är försäkrade
Anslut dig till oss!

Du kan bli medlem oberoende av din utbildning, titel eller form av anställningsförhållande.

I medlemsavgiften ingår också inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.

Hydrogeelipalloja
Bläddra igenom alla medlemsförmåner

Som medlem i Pro får du hjälp av våra sakkunniga på arbetsplatsen, i förhandlingar och i rätten. Du får också hjälp med juridiska frågor i anslutning till privatlivet eller grundandet av företag. Vi hjälper dig vidare i karriären. Du har till ditt förfogande täckande försäkringar och stöd under arbetslöshetstid, då du behöver dem.  

Turvallisuus, kiipeäminen, työttömyysturva
Vi hjälper om du är arbetslös

Vem som helst kan emellan bli arbetslös. Som Pro-medlem hör du till Arbetslöshetskassan Pro och får inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd då villkoren för det uppfylls. Arbetslöshetskassan Pros behandlingstider hör bevisligen till de snabbaste i Finland. Du är alltså tryggad om du blir arbetslös.

Mies ja nainen juristin tai lakimiehen puheilla
Du är kanske intresserad av råd i juridiska ärenden

Du och din familj får gratis telefonrådgivning i privatlivets eller egenföretagandets juridiska spörsmål. Ärendena på arbetsplatsen tas förstås också om hand, våra sakkunniga och jurister säkerställer att dina anställningsvillkor är rejäla och i enlighet med avtalen.