Hoppa till huvudinnehållet

Råd i juridiska ärenden

Mies ja nainen juristin tai lakimiehen puheilla

Råd i juridiska ärenden

En av förbundets viktigaste uppgifter är att övervaka medlemmarnas rättigheter och vara på medlemmarnas sida. Våra sakkunniga och jurister säkerställer att dina anställningsvillkor är rejäla och i enlighet med avtalen. De ger råd och förhandlar, bilägger tvister och försvarar dig i sista hand även i rätten. Pros rättshjälp är ekonomiskt riskfri för dig.

Som medlem i Pro får du utöver juridiskt skydd i arbetslivet även gratis telefonrådgivning i privatlivets eller egenföretagandets juridiska spörsmål.

Våra sakkunniga och jurister säkerställer att dina anställningsvillkor är rejäla

De ger råd och förhandlar om tvister på arbetsplatsen med arbetsgivaren, ingår avtal med arbetsgivarförbunden och försvarar dig i sista hand rentav i rätten. Rättegångskostnaderna för anställningstvister kan stiga till tiotusentals euro. Den märkbaraste skillnaden mellan förbundens tjänster är skötseln av tvister som kräver rättegång. Pros rättshjälp är ekonomiskt riskfri för dig som medlem.

Mies ja nainen riitelevät, avioero
Juridisk rådgivning för privatlivet
Mies ja nainen riitelevät, avioero

Har du frågor om arv, bostadsköp eller i anslutning till egenföretagande?

Som medlem i Pro får du gratis rådgivning även i juridiska frågor i privatlivet. Det kan röra sig om bouppteckning, delning av makars egendom eller att ordna för barnen vid skilsmässa, uppdagade fel i köpt bostad (såsom mögelskador) eller ersättningsansvar i bostadsaktiebolag till följd av vattenskada.

Vi stöder också vid företagande

Advokatbyråns jurister hjälper dig till exempel i ärenden i anslutning till grundande av företag, försäkringar, avtal eller skadeersättningar. Du får också hjälp till exempel för kontakter med myndigheter eller allmänna ärenden gällande yrkesutövares beskattning.  

 

Så här tar du kontakt
Juridiska frågor i privatlivet eller vid ensamföretagande

Allmänna ärenden för den juridiska rådgivningen gällande privatlivet är arvsskattefrågor och arvsskatteplanering, bostadslägenhets hyresfrågor, intressebevakning då åldring insjuknat och planering av uppgörande av äktenskapsförord. Tjänsten omfattar också familjemedlemmar som bor i samma hushåll.

Advokatbyråns sakkunniga hjälper dig också i ärenden i anslutning till ensamföretagande.

Enligt ändringen av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation är priset för att ringa till företagsnummer, det vill säga till nationella abonnentnummer  (bl.a.  nummer som börjar med 010) från och med 28.12.2023 mobiltelefonavgift (msa) då man ringer med mobiltelefon och lokalnätsavgift (lna) då man ringer med trådtelefon. 

Ta kontakt direkt till Pros arbetslivsexperter då du har frågor i anslutning till anställningsförhållande, arbetsuppgifter eller förtroendeuppdrag.

Ring adokatbyrån Eversheds vardagar 10–16, 010 6841 400
Berätta i början av samtalet ditt medlemsnummer, som du ser på medlemskortet.
Rådgivningen är gratis för hela din familj, du betalar bara normal telefonavgift.

Du kan kanske vara intresserad av de här

työsuhteen päättäminen, Pron lakimies, Pron oikeusapu, ay-jäsenyys
Nyheter
Publicerad 01.09.2022
Pros medlem har 25.8.2022 i Helsingfors hovrätt fått en exceptionellt stor ersättning för ogrundad upphävning av anställningsförhållande. Målet mellan Danske Bank och Pros medlem som anhängiggjorts vid Helsingfors tingsrätt redan år 2017 har till den delen slutförts. Domen har ännu inte vunnit laga kraft.
Pro voitti jäsenen jutun korkeimmassa oikeudessa
Nyheter
Publicerad 25.05.2022
Pro vann tvisten om uppsägning av sin medlem. ISS Palvelut uppfyllde inte sin skyldighet att erbjuda arbete och hade inte sakligt och vägande skäl att säga upp arbetsavtalet.
Pro är fackförbundet som ger sina medlemmar skydd i alla situationer
Anslut dig till oss!

Du kan bli medlem oberoende av din utbildning, titel eller form av anställningsförhållande.

I medlemsavgiften ingår också inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.