Hoppa till huvudinnehållet

Råd i juridiska ärenden

En av förbundets viktigaste uppgifter är att övervaka medlemmarnas rättigheter och vara på medlemmarnas sida. Våra sakkunniga och jurister säkerställer att dina anställningsvillkor är rejäla och i enlighet med avtalen. De ger råd och förhandlar, bilägger tvister och försvarar dig i sista hand även i rätten. Pros rättshjälp är ekonomiskt riskfri för dig.

Som medlem i Pro får du utöver juridiskt skydd i arbetslivet även gratis telefonrådgivning i privatlivets eller egenföretagandets juridiska spörsmål.
Pron asiantuntija ja juristit auttavat jäseniä.

Våra sakkunniga och jurister säkerställer att dina anställningsvillkor är rejäla

De ger råd och förhandlar om tvister på arbetsplatsen med arbetsgivaren, ingår avtal med arbetsgivarförbunden och försvarar dig i sista hand rentav i rätten. Rättegångskostnaderna för anställningstvister kan stiga till tiotusentals euro. Den märkbaraste skillnaden mellan förbundens tjänster är skötseln av tvister som kräver rättegång. Pros rättshjälp är ekonomiskt riskfri för dig som medlem.

Så här tar du kontakt
Ringa advokatbyrå Eversheds vardagar klockan 10–16, 010 6841 400
Berätta ditt medlemsnummer i början av samatalet
Du ser ditt medlemsnummer från ditt digitala medlemskort.
Rådgivningen är gratis för hela din familj
Du betalar bara normal telefonavgift.

Enligt ändringen av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation är priset för att ringa till företagsnummer, det vill säga till nationella abonnentnummer  (bl.a.  nummer som börjar med 010) från och med 28.12.2023 mobiltelefonavgift (msa) då man ringer med mobiltelefon och lokalnätsavgift (lna) då man ringer med trådtelefon. 

Det här slutade bra

Fackförbundet Pros jurist Totti Brunila berättar på finska om ett rättsfall, där Liisa, som arbetade på ett bageri, sades upp olagligligt. 

Förtroendemännen och förbundets experter som ditt stöd

Fackförbundet Pro erbjuder många tjänster åt sina medlemmar. Pro-medlemmarna har utbildade förtroendemän, arbetslivsrådgivning och rättshjälp som stöd.