Hoppa till huvudinnehållet

Pro vann i rätten: 26 tjänstemän fick tusentals euro i ersättning

Laki ja oikeus
TextJenni Meronen | Översättning Susanne Paetau
BildShutterstock
Laki ja oikeus
Tjänstemännen som Etteplan permitterade under coronavåren får gottgörelse i enlighet med samarbetslagen, för företaget förde samarbetsförhandlingar i arbetsutskottet. Pros juridiska tjänster representerade i fallet medlemmar från fyra olika förbund.

Då coronapandemin våren 2020 nådde Finland, ordnades det i planerings- och konsultbranschens företag Etteplan Finland Oy och Etteplan Oyj samarbetsförhandlingar som omfattade båda företagen. Som avslutning på samarbetsförhandlingarna permitterade företaget flera hundra tjänstemän och högre tjänstemän.

Etteplan Finland Oy är dotterbolag till globala Etteplan-koncernen. I stället för att företaget skulle ha ordnat samarbetsförhandlingar per företag och verksamhetsställe, beslöt man om permitteringar på koncernnivå, i arbetsutskottet.

Enligt den färska domen av Västra Nylands tingsrätt bröt företaget mot samarbetslagen genom att handla så. Vid den tidpunkten var den gamla samarbetslagen, som upphävdes år 2022, i kraft.

Man kan inte förbigå förtroendemän

Etteplan hade ingått samarbetsavtal om koncernsamarbete i Finland. Det rådde meningsskiljaktighet om det i avtalet bestämts att det kunde föras samarbetsförhandlingar för flera verksamhetsställen, ett eller flera företag och koncernen i arbetsutskottet som avsågs i detta avtal. Tingsrätten ansåg att det inte avtalats om saken.

Enligt tingsrätten var personalen inte i laga ordning representerad i förhandlingarna. Förtroendemännen som verkade i arbetsutskottet hade inte mandat att företräda tjänstemännen som var mål för permitteringsplanerna och de förde detta fram till arbetsgivaren under varje förhandling.

Etteplan gav heller inte tillräckligt detaljerade uppgifter i förhandlingarna om grunderna för och inverkningarna av de planerade permitteringarna. Därför hade arbetstagarna små möjligheter att genuint förhandla om alternativ till permitteringarna.

Tingsrätten förpliktade Etteplan att till de kärande, som Pro företrädde, som gottgörelse i enlighet med samarbetslagen betala
2 000–3 500 euro per person, enligt längden på var och ens anställningsförhållande. Sammanlagt blev det 71 500 euro att betala, och därtill ska Etteplan ersätta kärandens rättegångskostnader på
25 575,74 euro jämte förseningsränta.

Vinst genom förbundens samarbete

I tingsrätten företrädde Pro 26 tjänstemän och högre tjänstemän från fyra olika fackförbund. Enligt Pros chefsjurist Patrik Stenholm hade de olika förbunden ett bra samarbete under rättsprocessen, vilket underlättade utredningen av bakgrunden till fallet och händelserna.

– Det ger synergifördel då förbunden tillsammans utnyttjar det juridiska kunnande som förbundens ombudsmän och arbetsrättsjurister har från flera olika branscher. Det vore skäl för de juridiska tjänsterna i fackförbunden att på olika sätt samarbeta mer, säger Stenholm.

Under huvudförhandlingen hördes flera förtroendemän och erfarna ansvariga branschombudsmän som vittnen. Enligt Stenholm gjorde de en stark insats i rättsprocessen, vilket gjorde det betydligt lättare att driva fallet i rätten.

Pros medlemmar, som beviljats rättshjälp vid domstol, har ingen kostnadsrisk. Pros chefsjurist fattar beslut om rättshjälp. Medlemskapet i Pro täcker juridisk rådgivning och medlingsförhandlingar.

– Då det var fråga om permitteringar och inte uppsägningar, skulle tröskeln ha varit hög att föra saken till domstol utan förbundets rättshjälp. Kärandena är nöjda över domen och det är viktigt för dem att saken utretts grundligt. Domslutet är enligt mig bra skrivet och motiverat, säger Stenholm.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft, för Etteplan kan besvära sig över den till hovrätten.