Hoppa till huvudinnehållet

Pensionering

Kokenut mies hymyilee

Pensionering

När du går i varaktig pension upphör ditt medlemskap i förbundet och i din egen förening. Varaktig pension medför också förändringar i dina medlemsförmåner. Varaktig pension är ålderspension, förtida ålderspension, individuell förtidspension eller invalidpension som gäller tills vidare.
Information om pensioner

Tjänsteman född före 1955 har rätt att gå i ålderspension efter eget val mellan 63 och 68 års ålder. Minimiåldern för ålderspension för personer födda 1955 och senare höjs från nuvarande 63 år för varje åldersgrupp tre månader i taget tills den nedre gränsen är 65 år. För personer födda mellan 1962 och 1964 är minimiåldern för ålderspension 65 år. Minimiåldern för ålderspension för personer födda 1965 och senare kommer att anpassas till den ändrade livslängden och åldersgränserna kommer att fastställas först i framtiden.

Om tjänsteman inte ansöker om ålderspension vid lägsta möjliga pensionsålder och fortsätter förvärvsarbeta sker en uppskovshöjning på den intjänade pensionen. Denna uppgår till 0,4 procent för varje månad som skjuts upp efter minimiåldern för ålderspension.

Om tjänsteman går i ålderspension ska anställningen upphävas. Tjänstemannen kan dock arbeta vid sidan av ålderspensionen i en ny anställning hos samma eller någon annan arbetsgivare. Om arbetet fortsätter med samma arbetsgivare måste anställningsvillkoren vara väsentligt annorlunda än tidigare (till exempel andra uppgifter, betydligt kortare arbetstid).

Partiell förtida ålderspension kan fås tidigast vid 61 års ålder. Det är fritt fram att arbeta parallellt utan arbetstids- och inkomstgränser, men arbete förutsätts inte. En partiell förtida ålderspension minskar pensionstillväxten.

Deltidspensionen avskaffades i och med den arbetspensionsreform som trädde i kraft i början av 2017. Deltidspensionerna som redan betalas ut kommer dock att fortsätta enligt de gamla reglerna.

Arbetslivspension kan beviljas en person som är 63 år eller äldre och som har minst 38 års arbetslivspensionsförsäkrad arbetshistoria och som har haft ett belastande och slitsamt arbete. Dessutom förutsätts det att personens arbetsförmåga har försvagats på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning, men inte i sådan utsträckning som berättigar till full invalidpension. Arbetslivspension kan beviljas personer födda 1955 och senare.

Invalidpension kan beviljas person som ännu inte har ålderspension och vars arbetsförmåga oavbrutet under minst ett år har försämrats på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning med minst 3/5. Om personens arbetsförmåga beräknas ha försämrats med 2/5 men mindre än 3/5, kan hen beviljas delinvalidpension. Invalidpensionen kan också beviljas som tillfälligt rehabiliteringsstöd eller partiellt rehabiliteringsstöd.

Hur anmäler jag pensioneringen till förbundet?”
Du kan anmäla pensioneringen till vår medlemstjänst. När vi har fått meddelandet överförs du till Ammattiliitto Pro Seniorit ry. Inom en månad från din anmälan får du ett medlemsbrev och ett nytt medlemskort från seniorföreningen.

Fyll i anslutningsblanketten bakom den här länken om du vill övergå till seniorföreningen. Medlemskapet i Arbetslöhetskassan Pro upphör med samma anmälan. 

 Fyll i blanketten för anmälan om utträde från Fackförbundet Pro och Arbetslöshetskassan Pro här om du inte vill fortsätta i Ammattiliitto Pro Seniorit ry. 

Känner du redan till det digitala medlemskortet?  

Seniorernas medlemskort fås nu som digitalt. Du hittar det genom att logga in till Proplus och klicka på ”Jäsentietoni”.  Du kan ladda ner medlemskortet för användning  från den blå knappen  ”Näytä jäsenkortti”. Du kan skriva ut det på papper eller spara i din apparat. Det går inte längre att få medlemskort i plast. 

pro seniorit logo
Ammattiliitto Pro Seniorit ry är seniorernas egen förening
pro seniorit logo

Seniorföreningen är en nationell intresseorganisation för pensionerade tjänstemän, som främjar medlemmarnas sociala ställning och värnar om pensionsförmånerna. Dessutom främjar föreningen medlemmarnas psykiska och fysiska välbefinnande genom att bland annat organisera rekreations- och fritidsaktiviteter. Information om seniorföreningens aktiviteter, medlemsavgift och medlemsförmåner finns på föreningens webbplats.

Informationsbank för arbetslivet

Svar på många arbetslivsfrågor.

Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.