Hoppa till huvudinnehållet

Vi berättar vad som händer i våra medlemmars arbetsliv

Fackförbundet Pro är en av de viktigaste expertorganisationerna i Finland som producerar forskningsdata om arbetslivet. Vi producerar högklassiga och tillförlitliga forskningsdata om alla centrala delområden inom arbetslivet. Inget annat förbund har som vi en branschöverskridande överblick över hela det finländska expertfältet.
Tuotamme laadukasta ja luotettavaa tutkimustietoa kaikista työelämän keskeisistä osa-alueista.

Mångsidig kunskap om arbetslivet

 Vi undersökerspeciellt hur arbetsmiljön och arbetförhållandena påverkar arbetstagarnas hälsa. Vi utreder årligen hur lönerna utvecklas för sakkunniga och chefer: vilka faktorer som påverkar lönenivåerna och vilka typer av löner eller inkomster (t.ex. övertid) som arbetsinkomsterna består av. Pros löneräknare hjälper dig att bedöma din egen lönenivå. 

Vi granskar också de finländska tjänstemännens värderingar och ideal samt deras allmänna tankar om arbetslivet. 

Har du frågor?

ansvarig forskare, samhällspåverkan
+358 50 444 6390
forskare, samhällspåverkan
+358 45 7731 4358