Hoppa till huvudinnehållet

Arbeta utomlands?

Anställningsvillkoren för en utsänd arbetstagare och en arbetstagare som åkt utomlands för att arbeta på eget initiativ skiljer sig åt. Innan du påbörjar arbete utomlands är det en bra idé att kontrollera skattebehandlingen i destinationslandet på skattekontoret i din hemkommun och säkerställa att arbetslöshetsskyddet upprätthålls.

Den arbetssökande följer arbetslandets regler

När en person åker utomlands på eget initiativ för att arbeta räknas hen som arbetssökande. I detta fall fastställs anställningsvillkoren vanligtvis på grundval av bestämmelserna i det land där arbetet utförs. Anställningsvillkoren kan dock avtalas på ett annat sätt. Arbetsavtalet får också innehålla väsentliga förbindelser till ett annat land än arbetslandet, i vilket fall bestämmelserna i anslutningslandet tillämpas.

Om arbetsgivaren och arbetstagaren inte har kommit överens separat har arbetstagaren inte rätt till exempelvis dagpenning, gratis hemresor eller boende. Inom EU/EES omfattas arbetssökande omedelbart av socialskyddet i det land där hen arbetar. Utanför EU/EES varierar situationen.