Hoppa till huvudinnehållet

Rekommendera kompisen medlemskap i Pro

Ju större grupp, desto mer inflytande! Genom att höra till förbundet omfattas också din arbetskamrat eller vän av skydd i arbetslivet. Det lönar sig alltså att rekommendera medlemskap i Pro till din arbetskamrat eller vän. Som belöning får du GoGifts SuperPresenkort värt 40 euro, då din kompis anslutit sig till Pro.
Suosittele Pron jäsenyyttä työkaverillesi.

Det lönar sig att rekommendera

Rekommendera medlemskap i Pro till din arbetskamrat eller vän och du får ett 40 euros SuperPresentkort då din kompis anslutit sig till Pro.

Mottagaren av SuperPresentkortet kan fritt välja sin present bland GoGifts hela utbud. Till utbudet hör över hundra olika presentkort, fantastiska upplevelser och hundratals kvalitativa produktgåvor av kända märken.

Vanliga frågor om kampanjen och reglerna

Du är berättigad till presentkort genast den nya medlemmen avtalat att arbetsgivaren inkasserar medlemsavgiften. Om den nya medlemmen själv betalar sin medlemsavgift sänder vi belöningen genast vi kan säkerställa att den nya medlemmen, som anslutit sig utgående från rekommendationen, har betalat sin medlemsavgift för de två första månaderna.

I enlighet med beskattarens riktlinjer är materiella belöningar i medlemsvärvning skattepliktig inkomst till hela värdet. Skatteåret är det år du får belöningen. Pro meddelar inkomsterna till beskattaren: granska att de syns på ditt skatteförslag, annars meddelar du själv om dem.

1. Arrangör

Fackförbundet Pro (nedan ”arrangör”, ”förbundet” eller ”Pro", Verkstadsgatan 13 A, 00580 Helsingfors)

2. Berättigade att delta

Till Kompisen me´-belöningarna är berättigade de medlemmar i Pro, vilkas medlemskap är i kraft, det vill säga medlemsavgiften är betald i enlighet med förbundets stadgar. Pros anställda och deras familjemedlemmar omfattas inte av belöningen.

3. Tid som berättigar till belöning

Kompisen me´-belöningen ska ansökas inom ett år från den dag den nya medlemmen anslöt sig till Pro, annars förfallen rätten till den. Belöningssystemet är i kraft tills vidare. Arrangören kan likväl med eget beslut sluta belöna och utan att meddela om det i förväg.

4. Hur du deltar i kampanjen

Deltagande kräver inte separat anmälan/registrering. Värva en ny medlem till Pro som uppfyller villkoren och gör anmälan om honom eller henne med webblanketten. På blanketten frågar vi ditt namn och din personbeteckning. Om medlemmen du värvat behöver vi få veta namn, e-postadress, arbetsplats och arbetsplatsens postnummer. Om vi får flera Kompisen me´-meddelanden (webblanketter) om samma nya medlem, ges belöningen till den person som först gjort anmälan. 

5. Belöning och villkor

För varje person du värvat till Pro-medlem i enlighet med Kompisen me´-reglerna, får du ett SuperPresentkort värt 40 euro. 

Förutsättningen för att få belöningen är att medlemmen

  • har anslutit sig till Pro som så kallad normalmedlem
  • avtalat med arbetsgivaren om inkassering av medlemsavgiften eller betalar den själv. Om arbetsgivaren inkasserar medlemsavgiften börjar rätten till presentkort genast. Om personen själv betalar sin medlemsavgift, börjar rätten då vi kan säkerställa att medlemmen, som anslutit sig utgående från rekommendationen, har betalat sin medlemsavgift för de två första månaderna.
  • inte har utträtt från Pro under de sex månader som föregår anslutningstidpunkten och anslutit sig på nytt.

Medlemsvärvaren och den värvade medlemmen ska vara medlemmar i Pro då priset överräcks. Undantag utgörs av medlemsvärvare som gått i pension innan priset överräcks.

Du får belöningen genast vi kan säkerställa att medlemmen som anslutit sig har betalat sin medlemsavgift i enlighet med Pros stadgar och de här Kompisen me´-reglerna.

6. Godkännande av reglerna

De här reglerna och besluten som arrangören fattar utgående från dem, binder alla deltagare. Genom att delta i Kompisen me´-kampanjen förbinder du dig att följa de här reglerna. Arrangören avgör eventuella oklarheter i anslutning till tillämpningen och tolkningen av reglerna. Om det är skäl att misstänka deltagaren för fusk eller för deltagande på annat sätt än vad som nämns i reglerna, har arrangören rätt att diskvalificera deltagandet.

Arrangören förbehåller sig rätten att ändra villkoren och prisen för Kompisen me´-kampanjen samt dessa regler. 

7. Beskattning av belöningarna

I enlighet med beskattarens linje är materiella belöningar som fås i medlemsvärvning skattepliktig inkomst till sitt fulla värde. Skatteåret är det år man får belöningen. Pro meddelar inkomsterna till beskattaren: kontrollera att de syns i ditt skatteförslag, annars meddelar du själv om dem.