Hoppa till huvudinnehållet

Rekommendera medlemskap i Fackförbundet Pro, du får presentkort på 40 €

Rekommendera medlemskap i Fackförbundet Pro, du får presentkort på 40 €

Pro-viikkojen kuvituskuva
Pro-viikkojen kuvituskuva

Rekommendera medlemskap i Pro till din arbetskamrat eller vän och du får ett 40 euros SuperPresentkort!

Mottagaren av SuperPresentkortet kan fritt välja sin present bland GoGifts hela utbud. Till utbudet hör över hundra olika presentkort, fantastiska upplevelser och hundratals kvalitativa produktgåvor av kända märken.

Läs mer och bekanta dig med utbudet >>>

Gör så här:

 1. Rekommendera medlemskap i Pro till din kompis.
 2. Be honom eller henne fylla i anslutningsblanketten här eller om han eller hon är under 36 år här >>.
 3. Då kompisen har anslutit sig, fyll i den här blanketten.
 4. Vänta på ditt pris.
  Presentkortet levereras till e-postadressen du angivit på blanketten, då kampanjens villkor har uppfyllts.

Din kompis kan bli medlem i Pro om han eller hon arbetar som proffs, sakkunnig eller chef i företag eller samfund var som helst i Finland. Genom rekommendationer kan du få ett obegränsat antal presentkort! Se mer uppgifter på vår webbplats om yrkesbenämningar för medlemmar i Pros branscher.

GoGift sänder presentkortet åt dig. Följ med din e-post. Beroende på inställningarna för din egene-postlåda kan meddelandet ibland styras till skräpposten.

Har du frågor? Se om du hittar svar nedan på din fråga eller kontakta oss per
e-post kaverikans@proliitto.fi.

Kampanjens anvisningar och regler

Du vet bäst varför det lönar sig att höra till Fackförbundet Pro. Rekommendera alltså medlemskap i Pro till en sakkunnig eller chef, din arbetskamrat eller vän. Alltid då en ny medlem ansluter sig till Pro på din rekommendation får du ett 40 euros SuperPresentkort.

Frågor? Bekanta dig med ofta ställda frågor eller kontakta oss på adressen kaverikans@proliitto.fi.

Hur du deltar

Gör så här:

 1. Rekommendera medlemskap i Pro till din kompis.
 2. Då kompisen har anslutit sig, fyll i den elektroniska blanketten
 3. Vänta på ditt pris.
 4. För varje medlem du värvat får du ett 40 euros SuperPresentkort.

När fås priset?

Du är berättigad till presentkort genast den nya medlemmen avtalat att arbetsgivaren inkasserar medlemsavgiften. Om den nya medlemmen själv betalar sin medlemsavgift sänder vi priset genast vi kan säkerställa att den nya medlemmen, som anslutit sig utgående från rekommendationen, har betalat sin medlemsavgift för de två första månaderna.

Hur många presentkort kan man få?

Genom rekommendationer kan du få ett obegränsat antal presentkort. Ju fler medlemmar du värvar, desto fler presentkort kan du samla ihop.

Betalar man skatt på presentkorten?

I enlighet med beskattarens riktlinjer är materiella belöningar i medlemsvärvning skattepliktig inkomst till hela värdet. Skatteåret är det år du får belöningen. Pro meddelar inkomsterna till beskattaren: granska att de syns på ditt skatteförslag, annars meddelar du själv om dem.

Vem ger ytterligare information?

Sänd e-post till oss på adressen kaverikans@proliitto.fi , vi svarar gärna på alla frågor.

1.6.2021

1. Arrangör

Fackförbundet Pro (nedan arrangör, förbundet eller Pro", Verkstadsgatan 13 A, 00580 Helsingfors)

2. Berättigade att delta

Till Kompisen me´-belöningarna är berättigade de medlemmar i Pro, vilkas medlemskap är i kraft, det vill säga medlemsavgiften är betald i enlighet med förbundets stadgar. Pros anställda och deras familjemedlemmar omfattas inte av belöningen.

3. Tid som berättigar till belöning

Kompisen me´-priset ska ansökas inom ett år från den dag den nya medlemmen anslöt sig till Pro, annars förfallen rätten. Belönandet är i kraft tills vidare. Arrangören kan likväl avsluta belönandet med eget beslut och utan anmälningstid.

4. Hur man deltar i kampanjen

Deltagande kräver inte separat anmälan/registrering. Värva en ny medlem till Pro som uppfyller villkoren och gör anmälan om honom eller henne med webblanketten. På blanketten frågar vi dina kontaktuppgifter och ditt medlemsnummer. Om medlemmen du värvat behöver vi få veta namn, hemort, arbetsgivare och platsen för arbete samt e-postadress och telefonnummer, om du vet dem. Berätta också möjligast noggrant när den nya medlemmen anslutit sig till Pro. Om vi får flera Kompisen me´-meddelanden (webblankett) om samma nya medlem, ges priset till den person som först gjort anmälan. 

5. Pris och villkor

För varje person du värvat till medlem i enlighet med de här Kompisen me´-reglerna, får du ett SuperPresentkort värt 40 euro. 

Förutsättningen för att få priset är att medlemmen

 • har anslutit sig till Pro som så kallad normalmedlem
 • avtalat med arbetsgivaren om inkassering av medlemsavgiften eller betalar den själv. Om arbetsgivaren inkasserar medlemsavgiften börjar rätten till presentkort genast. Om personen själv betalar sin medlemsavgift, börjar rätten då vi kan säkerställa att medlemmen, som anslutit sig utgående från rekommendationen, har betalat sin medlemsavgift för de två första månaderna.
 • inte har utträtt från Pro och anslutit sig på nytt under de sex månader som föregår anslutningstidpunkten.

Medlemsvärvaren och den värvade medlemmen ska vara medlemmar i Pro då priset överräcks. Undantag utgörs av medlemsvärvare som gått i pension innan priset överräcks.

Du får priset genast vi kan säkerställa att medlemmen som anslutit sig har betalat sin medlemsavgift i enlighet med Pros stadgar och de här Kompisen me´-reglerna.

6. Godkännande av reglerna

De här reglerna och besluten som arrangören fattar utgående från dem, binder alla deltagare. Genom att delta i Kompisen me´-belönandet förbinder du dig att följa de här reglerna. Arrangören avgör eventuella oklarheter i anslutning till tillämpningen och tolkningen av reglerna. Om det är skäl att misstänka deltagaren för fusk eller för deltagande på annat sätt än vad som nämns i reglerna, har arrangören rätt att avslå deltagandet.

Arrangören förbehåller sig rätten att ändra villkoren och prisen för Kompisen me´-kampanjen samt dessa regler. 

7. Beskattning av prisen

I enlighet med beskattarens linjedragning är materiella belöningar som fås i medlemsvärvning skattepliktig inkomst till sitt fulla värde. Skatteåret är det år man får belöningen. Pro meddelar inkomsterna till beskattaren: granska av din skattedeklaration att de syns där, annars meddelar du själv om dem.