Hoppa till huvudinnehållet

Stöd och tjänster vid arbetslöshet

Även den bästa sakkunniga eller chef kan emellan bli arbetslös. Som Pro-medlem hör du till Arbetslöshetskassan Pro* och får inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd då villkoren för det uppfylls. Arbetslöshetskassan Pros behandlingstider hör bevisligen till de snabbaste i Finland. Du är alltså tryggad om du blir arbetslös

Då du söker nytt jobb hjälper vi dig med personlig sparrning, videor eller webbinarier, som det passar dig.

*  Det kan vara att du hör till en annan arbetslöshetskassa om du till följd av en fusion övergått till Fackförbundet Pro..

Webinaari, online-luento

Se videor och webbinarier

Vi erbjuder ett otroligt antal videor och webbinarier att utnyttjas precis då du själv vill. Du får information, tips och inspiration, kanske en gnista till ett nytt och bättre jag. Som medlem har du tillgång till video- och webbinariebiblioteket 24/7.

Logga in med din e-postadress.

Bläddra i videobiblioteket (på finska)
Aikuinen nainen puhuu videopuhelua, koulutus tai tapaaminen, skype

Gör en plan för välbefinnande

Som medlem kan du gratis kontakta en psykolog/terapeut eller sakkunnig i fysiskt välbefinnande och näring. Ämnena kan ansluta sig till exempelvis stresshantering, att upprätthålla din entusiasm, åldersdiskriminering eller till fysiskt välbefinnande och näring.

Logga in med din e-postadress.

Boka tid för diskussion (fi)
Puhelin kädessä, Facebook tai sovellus auki

Nätverka och dela med dig av dina erfarenheter

Längtar du efter att orka bättre på jobbet och i vardagen? Funderar du på hur ett lyckat teamarbete och en dito verksamhet uppkommer? Förhåller du dig vetgirigt och nyfiket till det som är nytt? Vad vill dina känslor berätta dig? 

I Pro Noste-Facebookgruppen delar man med sig av erfarenheter samt tips för välbefinannde och hälsa.

Gå med i Facebookgruppen (på finska)

Vill du ha svar på frågor om arbetslöshetsskydd?

I Arbetslöshetskassan Pros e-tjänst kan du bland annat bläddra i och uppdatera egna uppgifter i anslutning till utbetalningar, kommunicera med kassans handläggare samt sända dagpenningansökningar (alla) och bilagor elektroniskt. Användningen av tjänsten är gratis för medlemmarna.

Kassan tryggar din utkomst också under alterneringsledighet och service som främjar sysselsättning. 

Undrar du om du får inkomstrelaterad dagpenning?

Hur mycket får du i inkomstrelaterad dagpenning eller när är pengarna på kontot? Inkomstrelaterad dagpenning betalas om du under medlemstiden uppfyllt arbetsvillkoret samt betalat medlemsavgift under tiden i arbete.

Arbetsvillkoret uppfylls om du före arbetslösheten varit tillräckligt länge i sådant lönearbete, där arbetstiden under var vecka överstigit minimitiden som bestämts för det.