Hoppa till huvudinnehållet

Arbetskonflikter

arbetskonflikt

Arbetskonflikter

Strejk eller arbetsnedläggelse är en form av arbetskonflikt, där arbetstagare vägrar att utföra arbete. Det är alltid lagligt att delta i strejk som ett fackförbund eller dess medlemsförening arrangerar.

På den här sidan hittar du de aktuella arbetskonflikterna.

Arbetskonfliktinformation
Danske Bankin toimistolla Ilmalassa oli hiljaista rahoitusalan lakon aikana.
Så här ansöker du om strejkbidrag

Om du får inkomstförlust på grund av arbetsnedläggelse betalar vi strejkunderstöd till dig. Understödet förutsätter att du har ett aktivt medlemskap i Pro,  som var i kraft redan då strejkvarsel gavs. 

Prolaisia lakkovahteja
Information om arbetsnedläggelse

En strejk, det vill säga en arbetsnedläggelse, är en form av arbetskonflikt där personerna vägrar att arbeta. Deltagande i en strejk som organiseras av ett fackförbund eller dess medlemsförening är alltid lagligt

Information om förbud mot övertidsarbete

Förbudet mot övertidsarbete innebär ett förbud mot att utföra allt sådant arbete som överskrider ordinarie arbetstid. Det omfattar även en förlängning av arbetstiden med flextid och resor utanför normal arbetstid.

Arbetskonfliktterminologi

Nödarbete är arbete som arbetsgivaren kan beordra en arbetstagare att utföra utan arbetstagarens samtycke. Arbetsgivaren får beordra arbetstagaren att utföra nödarbete, om en oförutsedd händelse har vållat avbrott i den normala driften eller medför överhängande fara för ett sådant avbrott, eller medför allvarlig fara för skada på liv, hälsa eller egendom och arbetet inte kan skjutas upp till senare.

Förutsättningarna för utförande av nödarbete fastställs i arbetstidslagen. En arbetsgivare som låter utföra nödarbete skall omedelbart göra en skriftlig anmälan om nödarbetet till arbetarskyddsdistriktet. Av anmälan skall framgå orsaken till nödarbetet samt dess omfattning och förväntade längd. Anmälan skall även innehålla ett utlåtande av arbetstagarnas förtroendeman eller förtroendeombud eller, om ingendera har valts, av arbetarskyddsfullmäktigen. När ett nödarbete utförs får arbetsgivaren förlänga den ordinarie arbetstiden i den utsträckning som krävs för att avvärja ett oförutsett hot, men dock i högst två veckor.

En strejk är en form av arbetskonflikt där personerna tillfälligt vägrar att arbeta. Strejk används som påtryckningsmedel i en situation där det annars inte går att nå  samförstånd med arbetsgivaren och man inte längre kan föra saker framåt endast genom förhandling. Deltagande i en strejk som organiseras av ett fackförbund eller dess medlemsförening är alltid lagligt.

Som stridsåtgärd liknar en arbetsblockad en stödstrejk, men där vägrar branschanställda att arbeta med företag som omfattas av blockaden. 

I praktiken leder en arbetsblockad exempelvis till att man inte levererar nya beställningar, fakturerar och/eller hanterar krediter, reparerar eventuella fel eller utför installationer och underhåll. Under arbetsblockaden låter man arbetet vänta och utför det först när blockaden upphör. En arbetsblockad som fastställs av fackförbund är en laglig stödåtgärd. 

Arbetsblockad är en laglig stridsåtgärd, som arbetsgivaren inte har rätt att utöva påtryckningar på eller förbjuda någon att delta i. 

En lockout är en stridsåtgärd som genomförs av arbetsgivarna. En lockout innebär att arbetsgivarförbundet förbjuder arbete i vissa av sina medlemsföretag.

Under en lockout hindrar arbetsgivaren arbetstagarna från att komma till jobbet, avbryter deras lönebetalningar och förklarar arbetsplatsen stängd, så att personalen inte kan utföra arbete som omfattas av lockouten.

En lockout som verkställs av arbetsgivaren är en stridsåtgärd på samma sätt som en arbetstagarstrejk, när det inte finns något gällande kollektivavtal inom branschen och branschen med andra ord befinner sig i ett så kallat avtalslöst läge. Motparten och riksförlikningsmannen skall underrättas om en lockout två veckor innan lockouten verkställs.

En lockout kan exempelvis användas på viss tid eller under enstaka så kallade punktdagar. Lockout kan också gälla endast medlemmar av ett visst fackförbund. En lockout kan utlysas av ett enskilt företag eller av samtliga medlemsföretag i ett arbetsgivarförbund.

Du kan kanske vara intresserad av de här

Ulosmarssi talvi 2
Nyheter
Publicerad 03.01.2024
Fackförbundet Pro ordnar arbetsnedläggelser på separat utsedda arbetsplatser inom industrin 1.2– 2.2.2024.
Nyheter
Publicerad 11.12.2023
Fackförbundet Pro ordnar arbetsnedläggelser på separat utvalda arbetsplatser i livsmedelsbranschen under vecka 50.
Toimihenkilö lähdössä ulos työpaikalta
Nyheter
Publicerad 08.12.2023
Fackförbundet Pro ordnar en dygnslång arbetsnedläggelse på separat utvalda arbetsplatser i energibranschen den 14 december.