Hoppa till huvudinnehållet

Arbetskonflikter

arbetskonflikt

Arbetskonflikter

Strejk eller arbetsnedläggelse är en form av arbetskonflikt, där arbetstagare vägrar att utföra arbete. Det är alltid lagligt att delta i strejk som ett fackförbund eller dess medlemsförening arrangerar.

På den här sidan hittar du de aktuella arbetskonflikterna.

Teknologiindustrin samt planerings- och konsultbranschen

Pro har gett strejkvarsel i teknologiindustrin samt i planerings- och konsultbranschen. Strejkerna i planerings- och konsultbranschen gäller arbete som görs till arbetsplats som omfattas av teknologiindustrins strejk.

1:a strejken gäller arbetsturer som börjar mellan 1.2.2023 klockan 00.00 och 3.2.2023 klockan 24.00. Arbetsplatserna som omfattas av strejken har listats  här. Teknologiindustrins samt planerings- och konsultbranschens arbetstvist medlades 31.1 utan resultat. Strejken börjar 1.2.2023 klockan 00.00
2:a strejken gäller arbetsturer som börjar mellan 8.2.2023 klockan 00.00 och 10.2.2023 klockan 24.00. Arbetsplatserna som omfattas av strejken har listats  här.
3:e strejken gäller arbetsturer som börjar mellan 11.2.2023 klockan 00.00 och 17.2.2023 klockan 24.00. Arbetsplatserna som omfattas av strejken har listats här.

Pro har dessutom fattat beslut om övertidsförbud i hela teknologiindustrin samt planerings- och konsultbranschen, som är i kraft tills vidare.

Ekonomiförvaltningsbranschen

Pro har gett strejkvarsel i ekonomiförvaltningsbranschen. Strejken gäller arbetsturer som börjar mellan fredag 10.2.2023 klockan 0.01 och måndag 13.2.2023 klockan 23.59. Strejken omfattar alla medlemsföretag i Palta och företagen bakom den här länken. Strejken gäller likväl inte Accountor-bolagen.

Pro har dessutom utlyst förbud att intjäna flexsaldo i ekonomiförvaltningsbranschen från 25.1.2023 klockan 00.01 och det gäller tills vidare. Arbetsplatserna som omfattas av förbudet är listade här.

Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA ry

Pro har inlett övertidsförbud, förbud att byta arbetsskift och förbud för utstationeringsarbete i Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA ry. Förbudet började 19.12.2021 klockan 00.01 och är i kraft tills vidare.  Läs mer här (fi.).

Kemiska branschen

Pro varslade om tre dagars arbetsnedläggelse den 13–15 februari 2023 i separat utvalda företag i kemiska branschen. Dessutom börjar övertidsförbud den 30 januari, som gäller alla tjänstemän som arbetar i branschen förutom tjänstemännen i textilvårdsbranschen. Se företagen som omfattas av strejken och läs mer här.


Arbetskonfliktinformation
Danske Bankin toimistolla Ilmalassa oli hiljaista rahoitusalan lakon aikana.
Så här ansöker du om strejkbidrag

Om du får inkomstförlust på grund av arbetsnedläggelse betalar vi strejkunderstöd till dig. Understödet förutsätter att du har ett aktivt medlemskap i Pro. 

Prolaisia lakkovahteja
Information om arbetsnedläggelse

En strejk, det vill säga en arbetsnedläggelse, är en form av arbetskonflikt där personerna vägrar att arbeta. Deltagande i en strejk som organiseras av ett fackförbund eller dess medlemsförening är alltid lagligt

Information om förbud mot övertidsarbete

Förbudet mot övertidsarbete innebär ett förbud mot att utföra allt sådant arbete som överskrider ordinarie arbetstid. Det omfattar även en förlängning av arbetstiden med flextid och resor utanför normal arbetstid.

Arbetskonfliktterminologi

Nödarbete är arbete som arbetsgivaren kan beordra en arbetstagare att utföra utan arbetstagarens samtycke. Arbetsgivaren får beordra arbetstagaren att utföra nödarbete, om en oförutsedd händelse har vållat avbrott i den normala driften eller medför överhängande fara för ett sådant avbrott, eller medför allvarlig fara för skada på liv, hälsa eller egendom och arbetet inte kan skjutas upp till senare.

Förutsättningarna för utförande av nödarbete fastställs i arbetstidslagen. En arbetsgivare som låter utföra nödarbete skall omedelbart göra en skriftlig anmälan om nödarbetet till arbetarskyddsdistriktet. Av anmälan skall framgå orsaken till nödarbetet samt dess omfattning och förväntade längd. Anmälan skall även innehålla ett utlåtande av arbetstagarnas förtroendeman eller förtroendeombud eller, om ingendera har valts, av arbetarskyddsfullmäktigen. När ett nödarbete utförs får arbetsgivaren förlänga den ordinarie arbetstiden i den utsträckning som krävs för att avvärja ett oförutsett hot, men dock i högst två veckor.

En strejk är en form av arbetskonflikt där personerna tillfälligt vägrar att arbeta. Strejk används som påtryckningsmedel i en situation där det annars inte går att nå  samförstånd med arbetsgivaren och man inte längre kan föra saker framåt endast genom förhandling. Deltagande i en strejk som organiseras av ett fackförbund eller dess medlemsförening är alltid lagligt.

Som stridsåtgärd liknar en arbetsblockad en stödstrejk, men där vägrar branschanställda att arbeta med företag som omfattas av blockaden. 

I praktiken leder en arbetsblockad exempelvis till att man inte levererar nya beställningar, fakturerar och/eller hanterar krediter, reparerar eventuella fel eller utför installationer och underhåll. Under arbetsblockaden låter man arbetet vänta och utför det först när blockaden upphör. En arbetsblockad som fastställs av fackförbund är en laglig stödåtgärd. 

Arbetsblockad är en laglig stridsåtgärd, som arbetsgivaren inte har rätt att utöva påtryckningar på eller förbjuda någon att delta i. 

En lockout är en stridsåtgärd som genomförs av arbetsgivarna. En lockout innebär att arbetsgivarförbundet förbjuder arbete i vissa av sina medlemsföretag.

Under en lockout hindrar arbetsgivaren arbetstagarna från att komma till jobbet, avbryter deras lönebetalningar och förklarar arbetsplatsen stängd, så att personalen inte kan utföra arbete som omfattas av lockouten.

En lockout som verkställs av arbetsgivaren är en stridsåtgärd på samma sätt som en arbetstagarstrejk, när det inte finns något gällande kollektivavtal inom branschen och branschen med andra ord befinner sig i ett så kallat avtalslöst läge. Motparten och riksförlikningsmannen skall underrättas om en lockout två veckor innan lockouten verkställs.

En lockout kan exempelvis användas på viss tid eller under enstaka så kallade punktdagar. Lockout kan också gälla endast medlemmar av ett visst fackförbund. En lockout kan utlysas av ett enskilt företag eller av samtliga medlemsföretag i ett arbetsgivarförbund.

Du kan kanske vara intresserad av de här

Pron puheenjohtaja Jorma Malinen lakkoportilla ABB:lla Helsingin Pitäjänmäessä
Nyheter
Publicerad 02.02.2023
Budskapet från fältet den andra strejkdagen för tjänstemännen i teknologiindustrin är det samma som igår: strejken håller och man är beredda att strida för rejäla lönehöjningar som delas till alla.
Lakkovahdit 1.2. Normetilla
Nyheter
Publicerad 01.02.2023
Pros tre dagars strejk på separat utvalda arbetsplatser i teknologiindustrin började idag 1.2 klockan 00.00. Stämningen vid strejkportarna har varit lugn och strejken håller bra.
jorma malinen
Nyheter
Publicerad 16.09.2022
Pro godkänner inte begränsning av strejkrätten med lagstiftning.