Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsnedläggelser

Prolaisia lakkovahteja

Arbetsnedläggelser

En strejk, det vill säga en arbetsnedläggelse, är en form av arbetskonflikt där personerna vägrar att arbeta. Deltagande i en strejk som organiseras av ett fackförbund eller dess medlemsförening är alltid lagligt.

En strejk som arrangeras av ett fackförbund eller dess medlemsförening är alltid laglig för den som strejkar, du gör alltså ingenting olagligt när du deltar i strejk som arrangeras av förbundet.  Eventuella påföljder för olagliga stridsåtgärder riktar sig alltid mot fackförbundet eller dess medlemsförening.

I kollektiv-, arbetskollektiv- och tjänstekollektivavtalen har avtalats om att stridsåtgärder som gäller kollektivavtalet i fråga är förbjudna under avtalets giltighetstid. Avtalsbrott kan leda till böter, för vilka den som ordnar arbetskonflikten ansvarar.

När kollektiv-, arbetskollektiv- och tjänstekollektivavtal icke är giltiga är man i ett så kallat avtalslöst läge. I sådana fall ska strejkarrangören ge skriftligt varsel två veckor innan strejken inleds. Varslet lämnas både till riksförlikningsmannen och till avtalets motförhandlare (arbetsgivarförbundet). Om varseltiden inte iakttas kan den som ordnar arbetskonflikten dömas till bötesstraff.

De ovan beskrivna situationerna gäller endast arbetskonflikter i anslutning till kollektiv-, arbetskollektiv- och tjänstekollektivavtal. Utöver dessa är det möjligt att lagligt organisera exempelvis sympatistrejker, politiska arbetskonflikter och övertidsförbud. Dessa omfattas inte av varseltiden eller har eventuellt avtalats att vara exempelvis i fyra dagar. De är emellertid inte lagligen möjliga för personer i ett tjänsteförhållande, vars enda lagliga stridsåtgärd är strejk.

Följ medlemsbreven som Pro skickar. Vi kommunicerar om strejker till våra medlemmar i 14 dygns tid efter att vi har lämnat strejkvarsel. Du får mer information om strejken av din förtroendeman.

I strejkmeddelandet anges alltid klockslaget när strejken börjar. Du får inte gå på jobb efter strejkens början. Om strejken börjar mitt i arbetsskiftet avslutar du arbetet när strejken inleds och lämnar arbetsplatsen. Pros förtroendevalda går runt på jobbet när strejken inleds och styr ut personalen.

Lämna inte något du kan behöva under strejken på din arbetsplats. Efter strejkens början får du under inga omständigheter gå till arbetsplatsen. När strejken inleds begär arbetsgivaren vanligen att arbetstagaren ska återlämna de arbetsredskap som arbetsgivaren har överlåtit till arbetstagaren i form av en anställningsförmån. På begäran skall dessa redskap lämnas i arbetsgivarens besittning.

Kontrollera att du har strejkkommitténs kontaktuppgifter och kontaktuppgifter och öppettider till eventuell strejkbyrå. Följ även Pros hemsida och medlemssidor, som berättar det senaste om strejken. Kontrollera också dina personliga uppgifter på Proplus-medlemssidan. Om du bara har anmält arbets-e-post och telefonnummer till förbundet är det värt att uppdatera registret med din sekundära e-post/telefonnummer. Dessa uppgifter används för medlemskommunikation i strejksituationer.

  Följ med informationen om strejken på förbundets webbplats. Vi uppdaterar sidorna med ny strejkinformation och i förhandlingssituationer publicerar vi kontinuerligt nyheter.  Strejkkommittén meddelar om strejkevenemang och strejkbyrån, dit du kan komma för att diskutera och fråga om strejkfrågor. Återgå till arbetet efter att en strejk på viss tid tar slut. När strejken avslutas med ett förhandlingsresultat ingås ett avtal om återgång till arbetet. Efter strejken har du normalt en till tre dagar på dig att återgå till arbetet. För denna tid betalar arbetsgivaren inte lön. 

  Om du får inkomstförlust på grund avarbetsnedläggelse betalar vi strejkbidrag till dig. Bidraget förutsätter att du har ett aktivt medlemskap i Pro. Om du strejkar har du rätt till strejkbidrag från och med anslutningsdagen.  Från strejkbidrag uppbärs automatiskt förskottsinnehållning. 

  Under strejken betalas ingen arbetslöshetsdagpenning ut till tjänsteman. Om ditt anställningsförhållande upphör under strejken och du blir arbetslös ska du enligt normalt förfarande anmäla dig som arbetssökande vid arbetskraftsbyrån. En tjänstemans rätt till arbetslöshetsersättning skall normalt fastställas i enlighet med de regler som gäller för den.

   

  Ytterligare information

  Strejkdeltagare kan inte bli föremål för personliga påföljder för en arbetskonflikt som ordnas av fackförbund eller förening. Arbetsgivaren får inte utöva påtryckningar på arbetstagarna om de deltar i en stridsåtgärd som ordnas av förbundet. Om du känner dig pressad, rapportera det omedelbart till förbundet. 

  Arbetsgivaren har inte rätt att säga upp eller häva arbetsavtalet på grund av deltagande i en arbetskonflikt, omarbetskonflikten har verkställts av förbundet eller en lokalförening. Stridsåtgärdens form har ingen betydelse. Även under strejken bestäms förtroendemännens, avdelningsförtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktigens arbetsskydd enligt kollektivavtalets bestämmelser eller lagen.

  En strejk ändrar inte arbetsgivarens rätt att säga upp ett anställningsförhållande även under arbetskonflikten, exempelvis av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker. En uppsägningsgrund eller riktandet av en uppsägning får dock inte vara diskriminerande, exempelvis ogrundad endast gentemot tjänstemän. Du har alltid rätt att säga upp ett arbetsavtal som är i kraft tillsvidare, även under strejk. 

  Arbetsgivaren får inte handla diskriminerande eller ojämlikt vid valet av de personer vars anställningsförhållande man överväger att avsluta. Att avsluta ett anställningsförhållande i samband med kollektiva arbetskonflikter är mycket sällsynt. I ett sådant fall bör du omedelbart ta kontakt med förbundet.

  Aikuinen vakava mies, vaaleanpunainen tausta
  Betalas strejkbidrag under strejktiden?
  Om du förlorar inkomst på grund av en arbetsnedläggelse betalar vi strejkunderstöd till dig. Bidraget förutsätter att du har ett aktivt medlemskap i Pro.
  Vanliga frågor om strejker

  Pro har utfärdat arbetsnedläggelse för särskilt namngivna arbetsplatser inom vissa avtalsbranscher. Detta innebär att de arbeten som omfattas av kollektivavtalet i fråga på dessa arbetsplatser hör inom ramen för arbetsnedläggelsen och inte får utföras av någon.

  Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

  Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande. 

  Kontakta os, vi hjälper gärna!

  Bli vår medlem redan i dag!

  Du kan använda alla förmåner och tjänster.

  I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.