Hoppa till huvudinnehållet

Strejkbidrag

Danske Bankin toimistolla Ilmalassa oli hiljaista rahoitusalan lakon aikana.

Strejkbidrag

Om du förlorar inkomst på grund av en arbetsnedläggelse betalar vi strejkunderstöd till dig. Understödet förutsätter att du har ett aktivt medlemskap i Pro. Om du strejkar har du rätt till strejkbidrag från och med anslutningsdagen. Information om strejkbidrag hittar du på vår webbplats och du kan sända frågor till adressen lakkohakemus@proliitto.fi.

Ansökan om understöd görs med hjälp av en elektronisk blankett och förutsätter inloggning med Proplus-koder. Ansökan görs på inloggningssidan för bidragsansökan. Informationen du anger på sidan (anslutningen) är skyddad.  Strejkunderstöd ska sökas inom en månad från att du får ett e-postmeddelande från Pro om saken. 

Logga in med ditt Proplus-användarnamn:

 • Klicka på länken työnseisauspäivä
 • Välj från rullmenyn: om du varit i strejk eller om du till exempel varit annars borta (fridag, sjuk el. likn.) Fylls i dessa uppgifter per dag i din ansökan. 

När du ansöker behöver du ditt medlemsnummer (du kan se det på ditt medlemskort i plast och i Pro-appen, din personbeteckning, ditt kontonummer (i IBAN-format, exempelvis: FI1234567812345678) och namnet på din förtroendeman.

Om du inte ser blanketten i utbetalningssystemet i Proplus

Om du inte ser en blankett för strejkbidrag i utbetalningssystemet i Proplus kan du ansöka om strejkbidrag via e-post. Skicka en  skyddad e-post till adressen lakkohakemus(at)proliitto.fi. Skriv Strejkansökan (lakkohakemus) i ämnesfältet och bifoga följande information till e-posten:

 • Namn
 • Företag där du har ett anställningsförhållande
 • Företag där du faktiskt arbetar om det inte är ett anställningsförhållande (exempelvis underentreprenad eller bemanning)
 • Den plats där arbetet utförs
 • Personbeteckning
 • Fackförbund där du är medlem (om annat än Pro)
 • Kontonummer i IBAN-format (FI+16 tecken utan mellanslag)
 • Vilken strejk är det frågan om?
 • Strejkdagar/arbetsskift då du har strejkat.

Inga bilagor behövs.

Pros styrelse beslutar om strejkunderstöd som betalas ut per arbetskonflikt. Från strejkbidraget uppbärs automatiskt förskottsinnehållning.

Beräkning av strejkbidrag på 70 euro: Bidraget är skattefritt upp till 16 euro. För bidrag över 16 euro uppbärs i enlighet med 88 § i inkomstskattelagen och skatteförvaltningens beslut förskottsinnehållning. Nettobeloppet för ditt strejkbidragsom blir i handen är 51,10 euro per dag.  Vi tar ut skatt och redovisar den till skattemyndigheten.

Beräkning av strejkbidrag på 105 euro: Bidraget är skattefritt upp till 16 euro. För bidrag över 16 euro uppbärs i enlighet med 88 § i inkomstskattelagen och skatteförvaltningens beslut förskottsinnehållning. Nettobeloppet för ditt strejkbidrag som blir i handen är 69,40 euro per dag.  Vi tar ut skatt och redovisar den till skattemyndigheten.

Beräkning av strejkbidrag på 120 euro: Bidraget är skattefritt upp till 16 euro. För bidrag över 16 euro uppbärs i enlighet med 88 § i inkomstskattelagen och skatteförvaltningens beslut förskottsinnehållning. Nettobeloppet för ditt strejkbidrag som blir i handen är 73,20 euro per dag.  Vi tar ut skatt och redovisar den till skattemyndigheten.

Beräkning av strejkbidrag på 140 euro: Bidraget är skattefritt upp till 16 euro. För bidrag över 16 euro uppbärs i enlighet med 88 § i inkomstskattelagen och skatteförvaltningens beslut  förskottsinnehållning. Nettobeloppet för ditt strejkbidrag som blir i handen är 84,20 euro per dag. Vi tar ut skatt och redovisar den till skattemyndigheten.

Beräkning av strejkbidrag på 160 euro: Bidraget är skattefritt upp till 16 euro. För bidrag över 16 euro uppbärs i enlighet med 88 § i inkomstskattelagen och skatteförvaltningens beslut  förskottsinnehållning. Nettobeloppet för ditt strejkbidrag som blir i handen är 95,20 euro per dag. Vi tar ut skatt och redovisar den till skattemyndigheten.

 Strejkbidrag betalas då strejken upphört. Ansökningstiden är en månad efter att strejken slutat. Strejkbidrag betalas huvudsakligen två gånger per vecka. 

 

 

För strejktiden utbetalas ingen arbetslöshetsdagpenning till dig. Om ditt anställningsförhållande upphör under strejken och du blir arbetslös ska du enligt normalt förfarande anmäla dig som arbetssökande vid arbetskraftsbyrån. En tjänstemans rätt till arbetslöshetsersättning skall normalt fastställas i enlighet med de regler som gäller för hen.

Under strejken är det möjligt att få utkomststöd, som du kan ansöka om hos din lokala socialbyrå om villkoren för erhållande av utkomststöd uppfylls. Utkomststödet är en sistahands form av utkomststöd. Det kan fås i situationer där personens eller familjens inkomster och tillgångar inte räcker till för nödvändiga vardagliga utgifter. Vid bedömningen av rätten till stöd beaktas alla familjens disponibla inkomster.

Pro-viikkojen kuvituskuva
Kompisen me´!
Pro-viikkojen kuvituskuva

Ett fackförbund är detsamma som dess medlemmar. Ju fler vi är, desto bättre möjligheter har vi att påverka. Om du har en kollega på arbetsplatsen som ännu inte är medlem i Pro, rekommendera honom eller henne medlemskap.

Du minns väl att vi belönar dig för värvning av ny Pro-medlem. För varje ny medlem som ansluter sig utgående från din rekommendation, får du ett 40 euros SuperPresentkort.