Hoppa till huvudinnehållet

Strejkbidrag

Danske Bankin toimistolla Ilmalassa oli hiljaista rahoitusalan lakon aikana.

Strejkbidrag

Om du förlorar inkomst på grund av en arbetsnedläggelse betalar vi strejkunderstöd till dig. Understödet förutsätter att du har ett aktivt medlemskap i Pro, som varit i kraft redan då strejkvarsel gavs. Information om strejkbidrag hittar du på vår webbplats och du kan sända frågor till adressen [email protected].

Ansökan om bidrag görs  i vår webbtjänst och förutsätter inloggning med Proplus-koder. Informationen du anger på sidan (anslutningen) är skyddad.  Strejkunderstöd ska sökas inom en månad från att du får ett e-postmeddelande från Pro om saken (ansökan görs efter att strejken upphört). 

Logga in med dina Proplus-koder. Du kommer till inloggningen härifrån

  • Klicka på ”Tee avustushakemus”
  • Anteckna i ansökan ditt arbetsskift (Välj från rullgardinsmenyn). Du kan få bidrag för inkomstbortfall för de strejkdagars del då du varit i arbetsskift. Strejkdagens längd är samma som ditt arbetsskifts längd om du hade varit i arbete.  Fylls i uppgifterna per dag i din ansökan. 

När du fyller i ansökan behöver du ditt medlemsnummer, din personbeteckning, ditt kontonummer (i IBAN-format, exempelvis: FI1234567812345678).

Om du inte ser  ”Tee avustushakemus” i  Proplus-webbtjänsten

Om du inte ser punkten ”Tee avustushakemus” i Proplus-webbtjänsten kan du ansöka om strejkbidrag härifrån. Blanketten fungerar i skyddad nätanslutning. 

Pros styrelse beslutar om strejkunderstöd som betalas ut per arbetskonflikt. Av strejkbidraget uppbärs automatiskt förskottsinnehållning.

Beräkning av strejkbidrag på 70 euro:  Bidraget är skattefritt upp till 16 euro. Av bidraget uppbärs i enlighet med 88 § i inkomstskattelagen och skatteförvaltningens beslut förskottsinnehållning. Nettobeloppet för ditt strejkbidragsom blir i handen är 51,10 euro per dag.  Vi tar ut skatt och redovisar den till skattemyndigheten.

Beräkning av strejkbidrag på 100 euro:  Bidraget är skattefritt upp till 16 euro. Av bidraget uppbärs i enlighet med 88 § i inkomstskattelagen och skatteförvaltningens beslut förskottsinnehållning. Nettobeloppet för ditt strejkbidrag som blir i handen är 66,40 euro per dag.  Vi tar ut skatt och redovisar den till skattemyndigheten.

Beräkning av strejkbidrag på 125 euro:  Bidraget är skattefritt upp till 16 euro. Av bidraget uppbärs i enlighet med 88 § i inkomstskattelagen och skatteförvaltningens beslut förskottsinnehållning. Nettobeloppet för ditt strejkbidrag som blir i handen är 75,95 euro per dag.  Vi tar ut skatt och redovisar den till skattemyndigheten.

Beräkning av strejkbidrag på 150 euro: Bidraget är skattefritt upp till 16 euro. Av bidraget uppbärs i enlighet med 88 § i inkomstskattelagen och skatteförvaltningens beslut  förskottsinnehållning. Nettobeloppet för ditt strejkbidrag som blir i handen är 89,70 euro per dag. Vi tar ut skatt och redovisar den till skattemyndigheten.

 Strejkbidrag betalas då strejken upphört. Ansökningstiden är en månad efter att strejken slutat. Strejkbidrag betalas huvudsakligen två gånger per vecka. 

 

 

För strejktiden utbetalas ingen arbetslöshetsdagpenning till dig. Om ditt anställningsförhållande upphör under strejken och du blir arbetslös ska du enligt normalt förfarande anmäla dig som arbetssökande vid arbetskraftsbyrån. En tjänstemans rätt till arbetslöshetsersättning skall normalt fastställas i enlighet med de regler som gäller för hen.

Under strejken är det möjligt att få utkomststöd, som du kan ansöka om hos din lokala socialbyrå om villkoren för erhållande av utkomststöd uppfylls. Utkomststödet är en sistahands form av utkomststöd. Det kan fås i situationer där personens eller familjens inkomster och tillgångar inte räcker till för nödvändiga vardagliga utgifter. Vid bedömningen av rätten till stöd beaktas alla familjens disponibla inkomster.

Pro-viikkojen kuvituskuva
Kompisen me´!
Pro-viikkojen kuvituskuva

Ett fackförbund är detsamma som dess medlemmar. Ju fler vi är, desto bättre möjligheter har vi att påverka. Om du har en kollega på arbetsplatsen som ännu inte är medlem i Pro, rekommendera honom eller henne medlemskap.

Du minns väl att vi belönar dig för värvning av ny Pro-medlem. För varje ny medlem som ansluter sig utgående från din rekommendation, får du ett 40 euros SuperPresentkort.