Hoppa till huvudinnehållet

Kemi, livsmedel, privata laboratorier och tandlaboratoriebranschen

Vihreät koeputket kemian-laboratoriossa

Kemi, livsmedel, privata laboratorier och tandlaboratoriebranschen

Kollektivavtalen för tjänstemännen i kemiska branschen, livsmedelsindustrin, tandlaboratoriebranschen samt för tjänstemännen i privata laboratoriebranschen. Avtalen är på finska om inget annat anges.

Privata laboratoriebranschen

Pro ingår kollektivavtal för tjänstemän inom den privata laboratoriebranschen. Avtalet är inte allmänt bindande, så det tillämpas bara på vissa laboratorier, vilka är medlemsföretag i Palta. Pro-medlemmar inom branschen arbetar med olika laboratorieuppgifter.

Informationsbank för arbetslivet

Svar på många arbetslivsfrågor.

Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.